תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יד

א ויעש אסא הטוב והישר, בעיני יהוה אלהיו.  ב ויסר את-מזבחות הנכר, והבמות; וישבר, את-המצבות, ויגדע, את-האשרים.  ג ויאמר, ליהודה, לדרוש, את-יהוה אלהי אבותיהם--ולעשות, התורה והמצוה.  ד ויסר מכל-ערי יהודה, את-הבמות ואת-החמנים; ותשקט הממלכה, לפניו.  ה ויבן ערי מצורה, ביהודה:  כי-שקטה הארץ, ואין-עמו מלחמה בשנים האלה--כי-הניח יהוה, לו.  ו ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה, ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלהינו, דרשנו וינח לנו מסביב; ויבנו, ויצליחו.  {פ}

ז ויהי לאסא, חיל נשא צנה ורמח, מיהודה שלש מאות אלף,  {ס}  ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף:  כל-אלה, גבורי חיל.  ח ויצא אליהם זרח הכושי, בחיל אלף אלפים, ומרכבות, שלש מאות; ויבא, עד-מרשה.  ט ויצא אסא, לפניו; ויערכו, מלחמה, בגיא צפתה, למרשה.  י ויקרא אסא אל-יהוה אלהיו, ויאמר, יהוה אין-עמך לעזר בין רב לאין כח, עזרנו יהוה אלהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה:  יהוה אלהינו אתה, אל-יעצר עמך אנוש.  {ס}  יא ויגף יהוה את-הכושים, לפני אסא ולפני יהודה; וינסו, הכושים.  יב וירדפם אסא והעם אשר-עמו, עד-לגרר, ויפל מכושים לאין להם מחיה, כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו; וישאו שלל, הרבה מאד.  יג ויכו, את כל-הערים סביבות גרר--כי-היה פחד-יהוה, עליהם; ויבזו, את-כל-הערים, כי-בזה רבה, היתה בהם.  יד וגם-אהלי מקנה, הכו; וישבו צאן לרב וגמלים, וישבו ירושלם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו