תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק א

א ויתחזק שלמה בן-דויד, על-מלכותו; ויהוה אלהיו עמו, ויגדלהו למעלה.  ב ויאמר שלמה לכל-ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים, ולכל נשיא לכל-ישראל--ראשי האבות.  ג וילכו, שלמה וכל-הקהל עמו, לבמה, אשר בגבעון:  כי-שם היה, אהל מועד האלהים, אשר עשה משה עבד-יהוה, במדבר.  ד אבל, ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים, בהכין לו, דויד:  כי נטה-לו אהל, בירושלם.  ה ומזבח הנחשת, אשר עשה בצלאל בן-אורי בן-חור--שם, לפני משכן יהוה; וידרשהו שלמה, והקהל.  ו ויעל שלמה שם על-מזבח הנחשת, לפני יהוה, אשר, לאהל מועד; ויעל עליו עלות, אלף.  ז בלילה ההוא, נראה אלהים לשלמה; ויאמר לו, שאל מה אתן-לך.  ח ויאמר שלמה, לאלהים, אתה עשית עם-דויד אבי, חסד גדול; והמלכתני, תחתיו.  ט עתה, יהוה אלהים--יאמן דברך, עם דויד אבי:  כי אתה, המלכתני, על-עם, רב כעפר הארץ.  י עתה, חכמה ומדע תן-לי, ואצאה לפני העם-הזה, ואבואה:  כי-מי ישפט, את-עמך הזה הגדול.  {ס}  יא ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם-לבבך, ולא-שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך, וגם-ימים רבים, לא שאלת; ותשאל-לך, חכמה ומדע, אשר תשפוט את-עמי, אשר המלכתיך עליו.  יב החכמה והמדע, נתון לך; ועשר ונכסים וכבוד, אתן-לך--אשר לא-היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה-כן.  יג ויבא שלמה לבמה אשר-בגבעון, ירושלם, מלפני, אהל מועד; וימלך, על-ישראל.  {פ}

יד ויאסף שלמה, רכב ופרשים, ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב, ושנים-עשר אלף פרשים; ויניחם בערי הרכב, ועם-המלך בירושלם.  טו ויתן המלך את-הכסף ואת-הזהב, בירושלם--כאבנים; ואת הארזים, נתן כשקמים אשר-בשפלה--לרב.  טז ומוצא הסוסים אשר לשלמה, ממצרים; ומקוא--סחרי המלך, מקוא יקחו במחיר.  יז ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה, בשש מאות כסף, וסוס, בחמשים ומאה; וכן לכל-מלכי החתים, ומלכי ארם--בידם יוציאו.  יח ויאמר שלמה, לבנות בית לשם יהוה, ובית, למלכותו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו