תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ה

א ובני ראובן בכור-ישראל, כי הוא הבכור--ובחללו יצועי אביו, נתנה בכרתו לבני יוסף בן-ישראל; ולא להתיחש, לבכרה.  ב כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו; והבכרה, ליוסף.  {ס}  ג בני ראובן, בכור ישראל:  חנוך ופלוא, חצרון וכרמי.  ד בני, יואל--שמעיה בנו גוג בנו, שמעי בנו.  ה מיכה בנו ראיה בנו, בעל בנו.  ו בארה בנו--אשר הגלה, תלגת פלנאסר מלך אשר; הוא נשיא, לראובני.  ז ואחיו, למשפחתיו, בהתיחש, לתלדותם--הראש יעיאל, וזכריהו.  ח ובלע, בן-עזז, בן-שמע, בן-יואל; הוא יושב בערער, ועד-נבו ובעל מעון.  ט ולמזרח, ישב עד-לבוא מדברה, למן-הנהר, פרת:  כי מקניהם רבו, בארץ גלעד.  י ובימי שאול, עשו מלחמה עם-ההגראים, ויפלו, בידם; וישבו, באהליהם, על-כל-פני, מזרח לגלעד.  {ס}  יא ובני-גד לנגדם, ישבו בארץ הבשן--עד-סלכה.  יב יואל הראש, ושפם המשנה; ויעני ושפט, בבשן.  יג ואחיהם לבית אבותיהם, מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר--שבעה.  {ס}  יד אלה בני אביחיל, בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישי בן-יחדו--בן-בוז.  טו אחי בן-עבדיאל בן-גוני, ראש לבית אבותם.  טז וישבו בגלעד בבשן, ובבנתיה, ובכל-מגרשי שרון, על-תוצאותם.  יז כלם, התיחשו, בימי, יותם מלך-יהודה--ובימי, ירבעם מלך-ישראל.  {פ}

יח בני-ראובן וגדי וחצי שבט-מנשה, מן-בני-חיל, אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת, ולמודי מלחמה--ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות וששים, יצאי צבא.  יט ויעשו מלחמה, עם-ההגריאים, ויטור ונפיש, ונודב.  כ ויעזרו עליהם--וינתנו בידם ההגריאים, וכל שעמהם:  כי לאלהים זעקו, במלחמה, ונעתור להם, כי-בטחו בו.  כא וישבו מקניהם, גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף, וחמורים, אלפים; ונפש אדם, מאה אלף.  כב כי-חללים רבים נפלו, כי מהאלהים המלחמה; וישבו תחתיהם, עד-הגלה.  {פ}

כג ובני, חצי שבט מנשה, ישבו, בארץ; מבשן עד-בעל חרמון, ושניר והר-חרמון--המה רבו.  כד ואלה, ראשי בית-אבותם:  ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל, אנשים גבורי חיל--אנשי שמות, ראשים לבית אבותם.  כה וימעלו, באלהי אבתיהם; ויזנו, אחרי אלהי עמי-הארץ, אשר-השמיד אלהים, מפניהם.  כו ויער אלהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור, ואת-רוח תלגת פלנסר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה; ויביאם לחלח וחבור והרא, ונהר גוזן, עד, היום הזה.  {פ}

כז בני, לוי:  גרשון, קהת ומררי.  כח ובני, קהת--עמרם יצהר, וחברון ועזיאל.  {ס}  כט ובני עמרם, אהרן ומשה ומרים;  {ס}  ובני אהרן--נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ל אלעזר הוליד את-פינחס, פינחס הליד את-אבישוע.  לא ואבישוע הוליד את-בקי, ובקי הוליד את-עזי.  לב ועזי הוליד את-זרחיה, וזרחיה הוליד את-מריות.  לג מריות הוליד את-אמריה, ואמריה הוליד את-אחיטוב.  לד ואחיטוב הוליד את-צדוק, וצדוק הוליד את-אחימעץ.  לה ואחימעץ הוליד את-עזריה, ועזריה הוליד את-יוחנן.  לו ויוחנן, הוליד את-עזריה; הוא, אשר כהן, בבית, אשר-בנה שלמה בירושלם.  לז ויולד עזריה, את-אמריה; ואמריה, הוליד את-אחיטוב.  לח ואחיטוב הוליד את-צדוק, וצדוק הוליד את-שלום.  לט ושלום הוליד את-חלקיה, וחלקיה הוליד את-עזריה.  מ ועזריה הוליד את-שריה, ושריה הוליד את-יהוצדק.  מא ויהוצדק הלך--בהגלות יהוה, את-יהודה וירושלם:  ביד, נבכדנאצר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו