תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק א

א אדם שת, אנוש.  ב קינן מהללאל, ירד.  ג חנוך מתושלח, למך.  ד נח שם, חם ויפת.  {ס}  ה בני יפת--גמר ומגוג, ומדי ויון ותבל; ומשך, ותירס.  {ס}  ו ובני, גמר--אשכנז ודיפת, ותוגרמה.  {ס}  ז ובני יון, אלישה ותרשישה, כתים, ורודנים.  {ס}  ח בני, חם--כוש ומצרים, פוט וכנען.  ט ובני כוש--סבא וחוילה, וסבתא ורעמא וסבתכא; ובני רעמא, שבא ודדן.  {ס}  י וכוש, ילד את-נמרוד; הוא החל, להיות גבור בארץ.  {ס}  יא ומצרים ילד את-לודיים לודים ואת-ענמים, ואת-להבים--ואת-נפתחים.  יב ואת-פתרסים ואת-כסלחים, אשר יצאו משם פלשתים--ואת-כפתרים.  {ס}  יג וכנען, ילד את-צידון בכרו--ואת-חת.  יד ואת-היבוסי, ואת-האמרי, ואת, הגרגשי.  טו ואת-החוי ואת-הערקי, ואת-הסיני.  טז ואת-הארודי ואת-הצמרי, ואת-החמתי.  {ס}  יז בני שם--עילם ואשור, וארפכשד ולוד וארם; ועוץ וחול, וגתר ומשך.  {ס}  יח וארפכשד, ילד את-שלח; ושלח, ילד את-עבר.  יט ולעבר ילד, שני בנים:  שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו, יקטן.  כ ויקטן ילד, את-אלמודד ואת-שלף, ואת-חצרמות, ואת-ירח.  כא ואת-הדורם ואת-אוזל, ואת-דקלה.  כב ואת-עיבל ואת-אבימאל, ואת-שבא.  כג ואת-אופיר ואת-חוילה, ואת-יובב; כל-אלה, בני יקטן.  {ס}  כד שם ארפכשד, שלח.  כה עבר פלג, רעו.  כו שרוג נחור, תרח.  כז אברם, הוא אברהם.  {ס}  כח בני, אברהם--יצחק, וישמעאל.  {ס}  כט אלה, תלדותם:  בכור ישמעאל נביות, וקדר ואדבאל ומבשם.  ל משמע ודומה, משא חדד ותימא.  לא יטור נפיש, וקדמה; אלה הם, בני ישמעאל.  {ס}  לב ובני קטורה פילגש אברהם, ילדה את-זמרן ויקשן ומדן ומדין--וישבק ושוח; ובני יקשן, שבא ודדן.  {ס}  לג ובני מדין, עיפה ועפר וחנוך, ואבידע, ואלדעה; כל-אלה, בני קטורה.  {ס}  לד ויולד אברהם, את-יצחק; בני יצחק, עשו וישראל.  {ס}  לה בני, עשו--אליפז רעואל ויעוש, ויעלם וקרח.  {ס}  לו בני, אליפז--תימן ואומר צפי וגעתם, קנז ותמנע ועמלק.  {ס}  לז בני, רעואל--נחת זרח, שמה ומזה.  {ס}  לח ובני שעיר, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודישן ואצר, ודישן.  {ס}  לט ובני לוטן, חרי והומם; ואחות לוטן, תמנע.  {ס}  מ בני שובל, עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם; ובני צבעון, איה וענה.  {ס}  מא בני ענה, דישון; ובני דישון, חמרן ואשבן ויתרן וכרן.  מב בני-אצר, בלהן וזעון יעקן; בני דישון, עוץ וארן.  {פ}

מג ואלה המלכים, אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלך-מלך, לבני ישראל:  בלע, בן-בעור, ושם עירו, דנהבה.  מד וימת, בלע; וימלך תחתיו, יובב בן-זרח מבצרה.  מה וימת, יובב; וימלך תחתיו, חושם מארץ התימני.  מו וימת, חושם; וימלך תחתיו הדד בן-בדד, המכה את-מדין בשדה מואב, ושם עירו, עיות עוית מז וימת, הדד; וימלך תחתיו, שמלה ממשרקה.  מח וימת, שמלה; וימלך תחתיו, שאול מרחבות הנהר.  מט וימת, שאול; וימלך תחתיו, בעל חנן בן-עכבור.  נ וימת, בעל חנן, וימלך תחתיו הדד, ושם עירו פעי; ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד, בת מי זהב.  נא וימת, הדד;  {פ}
 
ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע אלוף עליה עלוה אלוף יתת.  נב אלוף אהליבמה אלוף אלה, אלוף פינן.  נג אלוף קנז אלוף תימן, אלוף מבצר.  נד אלוף מגדיאל, אלוף עירם; אלה, אלופי אדום.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו