תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יט

א ויהי, אחרי-כן, וימת, נחש מלך בני-עמון; וימלך בנו, תחתיו.  ב ויאמר דויד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש, כי-עשה אביו עמי חסד, וישלח דויד מלאכים, לנחמו על-אביו; ויבאו עבדי דויד אל-ארץ בני-עמון, אל-חנון--לנחמו.  ג ויאמרו שרי בני-עמון לחנון, המכבד דויד את-אביך בעיניך, כי-שלח לך, מנחמים; הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל, הארץ, באו עבדיו, אליך.  ד ויקח חנון את-עבדי דויד, ויגלחם, ויכרת את-מדויהם בחצי, עד-המפשעה; וישלחם.  ה וילכו ויגידו לדויד על-האנשים וישלח לקראתם, כי-היו האנשים נכלמים מאד; ויאמר המלך שבו בירחו, עד אשר-יצמח זקנכם ושבתם.  {ס}  ו ויראו בני עמון, כי התבאשו עם-דויד; וישלח חנון ובני עמון אלף ככר-כסף, לשכר להם מן-ארם נהרים ומן-ארם מעכה ומצובה, רכב, ופרשים.  ז וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב, ואת-מלך מעכה ואת-עמו, ויבאו, ויחנו לפני מידבא;  {ס}  ובני עמון, נאספו מעריהם, ויבאו, למלחמה.  {ס}  ח וישמע, דויד; וישלח, את-יואב, ואת כל-צבא, הגבורים.  ט ויצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח העיר; והמלכים אשר-באו, לבדם בשדה.  י וירא יואב, כי-היתה פני-המלחמה אליו--פנים ואחור; ויבחר, מכל-בחור בישראל, ויערך, לקראת ארם.  יא ואת, יתר העם, נתן, ביד אבשי אחיו; ויערכו, לקראת בני עמון.  יב ויאמר, אם-תחזק ממני ארם--והיית לי, לתשועה;  {ס}  ואם-בני עמון יחזקו ממך, והושעתיך.  יג חזק ונתחזקה בעד-עמנו, ובעד ערי אלהינו; ויהוה, הטוב בעיניו יעשה.  יד ויגש יואב והעם אשר-עמו, לפני ארם--למלחמה; וינוסו, מפניו.  טו ובני עמון ראו, כי-נס ארם, וינוסו גם-הם מפני אבשי אחיו, ויבאו העירה; ויבא יואב, ירושלם.  {ס}  טז וירא ארם, כי נגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את-ארם אשר מעבר הנהר; ושופך שר-צבא הדדעזר, לפניהם.  יז ויגד לדויד, ויאסף את-כל-ישראל ויעבר הירדן, ויבא אלהם, ויערך אלהם; ויערך דויד לקראת ארם, מלחמה, וילחמו, עמו.  יח וינס ארם, מלפני ישראל, ויהרג דויד מארם שבעת אלפים רכב, וארבעים אלף איש רגלי; ואת שופך שר-הצבא, המית.  יט ויראו עבדי הדדעזר, כי נגפו לפני ישראל, וישלימו עם-דויד, ויעבדהו; ולא-אבה ארם, להושיע את-בני-עמון עוד.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו