תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כח

א ויקהל דויד את-כל-שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את-המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל-רכוש-ומקנה למלך ולבניו עם-הסריסים והגבורים, ולכל-גבור חיל--אל-ירושלם.  ב ויקם דויד המלך, על-רגליו, ויאמר, שמעוני אחי ועמי:  אני עם-לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית-יהוה, ולהדם רגלי אלהינו, והכינותי, לבנות.  ג והאלהים אמר לי, לא-תבנה בית לשמי:  כי איש מלחמות אתה, ודמים שפכת.  ד ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית-אבי, להיות למלך על-ישראל לעולם--כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי; ובבני אבי--בי רצה, להמליך על-כל-ישראל.  ה ומכל-בני--כי רבים בנים, נתן לי יהוה; ויבחר בשלמה בני--לשבת על-כסא מלכות יהוה, על-ישראל.  ו ויאמר לי--שלמה בנך, הוא-יבנה ביתי וחצרותי:  כי-בחרתי בו לי לבן, ואני אהיה-לו לאב.  ז והכינותי את-מלכותו, עד-לעולם:  אם-יחזק, לעשות מצותי ומשפטי--כיום הזה.  ח ועתה לעיני כל-ישראל קהל-יהוה, ובאזני אלהינו, שמרו ודרשו, כל-מצות יהוה אלהיכם--למען תירשו את-הארץ הטובה, והנחלתם לבניכם אחריכם עד-עולם.  ט ואתה שלמה-בני דע את-אלהי אביך ועבדהו, בלב שלם ובנפש חפצה--כי כל-לבבות דורש יהוה, וכל-יצר מחשבות מבין:  אם-תדרשנו ימצא לך, ואם-תעזבנו יזניחך לעד.  י ראה עתה, כי-יהוה בחר בך לבנות-בית למקדש--חזק ועשה.  {פ}

יא ויתן דויד לשלמה בנו את-תבנית האולם ואת-בתיו וגנזכיו ועליתיו, וחדריו הפנימים--ובית הכפרת.  יב ותבנית, כל אשר היה ברוח עמו, לחצרות בית-יהוה ולכל-הלשכות, סביב--לאצרות בית האלהים, ולאצרות הקדשים.  יג ולמחלקות הכהנים והלוים, ולכל-מלאכת עבודת בית-יהוה; ולכל-כלי, עבודת בית-יהוה.  יד לזהב במשקל לזהב, לכל-כלי עבודה ועבודה; לכל כלי הכסף במשקל, לכל-כלי עבודה ועבודה.  טו ומשקל למנרות הזהב, ונרתיהם זהב, במשקל-מנורה ומנורה, ונרתיה; ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה, כעבודת מנורה ומנורה.  טז ואת-הזהב משקל לשלחנות המערכת, לשלחן ושלחן; וכסף, לשלחנות הכסף.  יז והמזלגות והמזרקות והקשות, זהב טהור; ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור, ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור.  יח ולמזבח הקטרת זהב מזקק, במשקל; ולתבנית המרכבה, הכרובים זהב לפרשים, וסככים, על-ארון ברית-יהוה.  יט הכל בכתב מיד יהוה, עלי השכיל--כל, מלאכות התבנית.  {פ}

כ ויאמר דויד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה--אל-תירא, ואל-תחת:  כי יהוה אלהים אלהי, עמך--לא ירפך ולא יעזבך, עד-לכלות כל-מלאכת עבודת בית-יהוה.  כא והנה, מחלקות הכהנים והלוים, לכל-עבודת, בית האלהים; ועמך בכל-מלאכה לכל-נדיב בחכמה, לכל-עבודה, והשרים וכל-העם, לכל-דבריך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו