תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כד

א ולבני אהרן, מחלקותם:  בני אהרן--נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ב וימת נדב ואביהוא לפני אביהם, ובנים לא-היו להם; ויכהנו, אלעזר ואיתמר.  ג ויחלקם דויד--וצדוק מן-בני אלעזר, ואחימלך מן-בני איתמר:  לפקדתם, בעבדתם.  ד וימצאו בני-אלעזר רבים לראשי הגברים, מן-בני איתמר--ויחלקום:  לבני אלעזר ראשים לבית-אבות, ששה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם, שמונה.  ה ויחלקום בגורלות, אלה עם-אלה:  כי-היו שרי-קדש ושרי האלהים, מבני אלעזר ובבני איתמר.  {ס}  ו ויכתבם שמעיה בן-נתנאל הסופר מן-הלוי, לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן-אביתר, וראשי האבות, לכהנים וללוים--בית-אב אחד, אחז לאלעזר, ואחז אחז, לאיתמר.  {פ}

ז ויצא הגורל הראשון, ליהויריב,  {ס}  לידעיה, השני.  {ס}  ח לחרם,  {ר}
השלישי,  {ס}  לשערים, הרבעי.  {ס}  ט למלכיה,  {ר}
החמישי,  {ס}  למימן, הששי.  {ס}  י להקוץ,  {ר}
השבעי,  {ס}  לאביה, השמיני.  {ס}  יא לישוע,  {ר}
התשעי,  {ס}  לשכניהו, העשרי.  {ס}  יב לאלישיב,  {ר}
עשתי עשר,  {ס}  ליקים, שנים עשר.  {ס}  יג לחפה,  {ר}
שלשה עשר,  {ס}  לישבאב, ארבעה עשר.  {ס}  יד לבלגה,  {ר}
חמשה עשר,  {ס}  לאמר, ששה עשר.  {ס}  טו לחזיר, שבעה  {ר}
עשר,  {ס}  להפצץ, שמונה עשר.  {ס}  טז לפתחיה, תשעה  {ר}
עשר,  {ס}  ליחזקאל, העשרים.  {ס}  יז ליכין, אחד  {ר}
ועשרים,  {ס}  לגמול, שנים ועשרים.  {ס}  יח לדליהו, שלשה  {ר}
ועשרים,  {ס}  למעזיהו, ארבעה ועשרים.  {פ}

יט אלה פקדתם לעבדתם, לבוא לבית-יהוה כמשפטם, ביד, אהרן אביהם:  כאשר צוהו, יהוה אלהי ישראל.  {פ}

כ ולבני לוי, הנותרים:  לבני עמרם שובאל, לבני שובאל יחדיהו.  {ס}  כא לרחביהו--לבני רחביהו, הראש ישיה.  {ס}  כב ליצהרי שלמות, לבני שלמות יחת.  {ס}  כג ובני, יריהו; אמריהו, השני, יחזיאל השלישי, יקמעם הרביעי.  {ס}  כד בני עזיאל מיכה, לבני מיכה שמור שמיר כה אחי מיכה ישיה,  {ס}  לבני ישיה זכריהו.  {ס}  כו בני מררי מחלי ומושי,  {ס}  בני יעזיהו בנו.  {ס}  כז בני, מררי--ליעזיהו בנו, ושהם וזכור ועברי.  {ס}  כח למחלי, אלעזר, ולא-היה לו, בנים.  {ס}  כט לקיש, בני-קיש ירחמאל.  {ס}  ל ובני מושי, מחלי ועדר וירימות; אלה בני הלוים, לבית אבתיהם.  לא ויפילו גם-הם גורלות לעמת אחיהם בני-אהרן, לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך, וראשי האבות, לכהנים וללוים--אבות הראש, לעמת אחיו הקטן.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו