תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ד

א ויעש, מזבח נחשת--עשרים אמה ארכו, ועשרים אמה רחבו; ועשר אמות, קומתו.  {ס}  ב ויעש את-הים, מוצק:  עשר באמה משפתו אל-שפתו עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו שלשים באמה, יסב אתו סביב.  ג ודמות בקרים תחת לו סביב סביב, סובבים אתו, עשר באמה, מקיפים את-הים סביב:  שנים טורים הבקר, יצוקים במצקתו.  ד עומד על-שנים עשר בקר, שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה, והים עליהם, מלמעלה; וכל-אחריהם, ביתה.  ה ועביו טפח--ושפתו כמעשה שפת-כוס, פרח שושנה; מחזיק בתים, שלשת אלפים יכיל.  {ס}  ו ויעש כיורים, עשרה, ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם, את-מעשה העולה ידיחו בם; והים, לרחצה לכהנים בו.  {ס}  ז ויעש את-מנרות הזהב, עשר--כמשפטם; ויתן, בהיכל, חמש מימין, וחמש משמאול.  {ס}  ח ויעש שלחנות, עשרה, וינח בהיכל, חמשה מימין וחמשה משמאול; ויעש מזרקי זהב, מאה.  {ס}  ט ויעש חצר הכהנים, והעזרה הגדולה; ודלתות לעזרה ודלתותיהם, צפה נחשת.  י ואת-הים, נתן מכתף הימנית קדמה--ממול נגבה.  יא ויעש חורם--את-הסירות, ואת-היעים ואת-המזרקות; ויכל חירם חורם, לעשות את-המלאכה, אשר עשה למלך שלמה, בבית האלהים.  יב עמודים שנים, והגלות והכתרות על-ראש העמודים שתים; והשבכות שתים--לכסות את-שתי גלות הכתרות, אשר על-ראש העמודים.  יג ואת-הרמונים ארבע מאות, לשתי השבכות; שנים טורים רמונים, לשבכה האחת--לכסות את-שתי גלות הכתרות, אשר על-פני העמודים.  יד ואת-המכנות, עשה; ואת-הכירות עשה, על-המכנות.  טו את-הים, אחד; ואת-הבקר שנים-עשר, תחתיו.  טז ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזלגות, ואת-כל-כליהם, עשה חורם אביו למלך שלמה, לבית יהוה--נחשת, מרוק.  יז בככר הירדן יצקם המלך, בעבי האדמה, בין סכות, ובין צרדתה.  יח ויעש שלמה כל-הכלים האלה, לרב מאד:  כי לא נחקר, משקל הנחשת.  {ס}  יט ויעש שלמה--את כל-הכלים, אשר בית האלהים; ואת, מזבח הזהב, ואת-השלחנות, ועליהם לחם הפנים.  כ ואת-המנרות ונרתיהם, לבערם כמשפט לפני הדביר--זהב סגור.  כא והפרח והנרות והמלקחים, זהב; הוא, מכלות זהב.  כב והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות, זהב סגור; ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים, ודלתי הבית להיכל--זהב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו