תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יא

א ויקבצו כל-ישראל אל-דויד, חברונה לאמר:  הנה עצמך ובשרך, אנחנו.  ב גם-תמול גם-שלשום, גם בהיות שאול מלך--אתה המוציא והמביא, את-ישראל; ויאמר יהוה אלהיך לך, אתה תרעה את-עמי את-ישראל, ואתה תהיה נגיד, על עמי ישראל.  ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך, חברונה, ויכרת להם דויד ברית בחברון, לפני יהוה; וימשחו את-דויד למלך על-ישראל, כדבר יהוה ביד-שמואל.  {ס}  ד וילך דויד וכל-ישראל ירושלם, היא יבוס; ושם, היבוסי, ישבי, הארץ.  ה ויאמרו ישבי יבוס, לדויד, לא תבוא, הנה; וילכד דויד את-מצדת ציון, היא עיר דויד.  ו ויאמר דויד--כל-מכה יבוסי בראשונה, יהיה לראש ולשר; ויעל בראשונה יואב בן-צרויה, ויהי לראש.  ז וישב דויד, במצד; על-כן קראו-לו, עיר דויד.  ח ויבן העיר מסביב, מן-המלוא ועד-הסביב; ויואב, יחיה את-שאר העיר.  ט וילך דויד, הלוך וגדול; ויהוה צבאות, עמו.  {פ}

י ואלה ראשי הגברים אשר לדויד, המתחזקים עמו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו--כדבר יהוה, על-ישראל.  {ס}  יא ואלה מספר הגברים, אשר לדויד:  ישבעם בן-חכמוני, ראש השלושים השלישים--הוא-עורר את-חניתו על-שלש-מאות חלל, בפעם אחת.  יב ואחריו אלעזר בן-דודו, האחוחי; הוא, בשלושה הגברים.  יג הוא-היה עם-דויד בפס דמים, והפלשתים נאספו-שם למלחמה, ותהי חלקת השדה, מלאה שעורים; והעם נסו, מפני פלשתים.  יד ויתיצבו בתוך-החלקה ויצילוה, ויכו את-פלשתים; ויושע יהוה, תשועה גדולה.  טו וירדו שלושה מן-השלושים ראש על-הצר, אל-דויד--אל-מערת, עדלם; ומחנה פלשתים, חנה בעמק רפאים.  טז ודויד, אז במצודה; ונציב פלשתים, אז בבית לחם.  יז ויתאו דויד, ויאמר:  מי ישקני מים, מבור בית-לחם אשר בשער.  יח ויבקעו השלשה במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויבאו אל-דויד; ולא-אבה דויד לשתותם, וינסך אתם ליהוה.  יט ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת, הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום, ולא אבה, לשתותם; אלה עשו, שלשת הגבורים.  כ ואבשי אחי-יואב, הוא היה ראש השלושה, והוא עורר את-חניתו, על-שלש מאות חלל; ולא- ולו- שם, בשלושה.  כא מן-השלושה בשנים נכבד, ויהי להם לשר; ועד-השלושה, לא-בא.  {ס}  כב בניה בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים, מן-קבצאל; הוא הכה, את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור, ביום השלג.  כג והוא-הכה את-האיש המצרי איש מדה חמש באמה, וביד המצרי חנית כמנור ארגים, וירד אליו, בשבט; ויגזל את-החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו.  כד אלה עשה, בניהו בן-יהוידע; ולו-שם, בשלושה הגברים.  כה מן-השלושים, הנו נכבד הוא, ואל-השלשה, לא-בא; וישימהו דויד, על-משמעתו.  {ס}  כו וגבורי, החילים:  עשהאל  {ר}
אחי יואב,  {ס}  אלחנן בן-דודו מבית לחם.  {ס}  כז שמות,  {ר}
ההרורי,  {ס}  חלץ, הפלוני.  {ס}  כח עירא בן-עקש  {ר}
התקועי,  {ס}  אביעזר הענתותי.  {ס}  כט סבכי,  {ר}
החשתי,  {ס}  עילי, האחוחי.  {ס}  ל מהרי,  {ר}
הנטפתי,  {ס}  חלד בן-בענה, הנטופתי.  {ס}  לא איתי  {ר}
בן-ריבי, מגבעת בני בנימן,  {ס}  בניה, הפרעתני.  {ס}  לב חורי  {ר}
מנחלי געש,  {ס}  אביאל הערבתי.  {ס}  לג עזמות,  {ר}
הבחרומי,  {ס}  אליחבא, השעלבני.  {ס}  לד בני, השם  {ר}
הגזוני,  {ס}  יונתן בן-שגה, ההררי.  {ס}  לה אחיאם  {ר}
בן-שכר ההררי,  {ס}  אליפל בן-אור.  {ס}  לו חפר, המכרתי,  {ר}
אחיה, הפלני.  {ס}  לז חצרו, הכרמלי,  {ס}  נערי,  {ר}
בן-אזבי.  {ס}  לח יואל אחי נתן,  {ס}  מבחר בן-  {ר}
הגרי.  {ס}  לט צלק, העמוני; נחרי, הברתי, נשא, כלי יואב בן-  {ר}
צרויה.  {ס}  מ עירא, היתרי,  {ס}  גרב, היתרי.  {ס}  מא אוריה,  {ר}
החתי,  {ס}  זבד, בן-אחלי.  {ס}  מב עדינא בן-שיזא הראובני,  {ר}
ראש לראובני--ועליו שלשים.  {ס}  מג חנן, בן-מעכה, ויושפט,  {ר}
המתני.  {ס}  מד עזיא, העשתרתי;  {ס}  שמע, ויעואל ויעיאל,  {ר}
בני, חותם הערערי.  {ס}  מה ידיעאל, בן-שמרי, ויחא אחיו,  {ר}
התיצי.  {ס}  מו אליאל, המחוים, ויריבי ויושויה, בני אלנעם;  {ס}  ויתמה,  {ר}
המואבי.  מז אליאל ועובד,  {ס}  ויעשיאל המצביה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו