תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ד

א בני, יהודה:  פרץ חצרון וכרמי, וחור ושובל.  ב וראיה בן-שובל, הליד את-יחת, ויחת הליד, את-אחומי ואת-להד; אלה, משפחות הצרעתי.  {ס}  ג ואלה אבי עיטם, יזרעאל וישמא וידבש; ושם אחותם, הצללפוני.  ד ופנואל אבי גדר, ועזר אבי חושה; אלה בני-חור בכור אפרתה, אבי בית לחם.  ה ולאשחור אבי תקוע, היו שתי נשים:  חלאה, ונערה.  ו ותלד לו נערה את-אחזם ואת-חפר, ואת-תימני ואת-האחשתרי; אלה, בני נערה.  ז ובני, חלאה--צרת יצחר וצחר, ואתנן.  ח וקוץ הוליד, את-ענוב ואת-הצבבה, ומשפחת אחרחל, בן-הרום.  ט ויהי יעבץ, נכבד מאחיו; ואמו, קראה שמו יעבץ לאמר, כי ילדתי, בעצב.  י ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר, אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והיתה ידך עמי, ועשית מרעה, לבלתי עצבי--ויבא אלהים, את אשר-שאל.  {ס}  יא וכלוב אחי-שוחה, הוליד את-מחיר:  הוא, אבי אשתון.  יב ואשתון, הוליד את-בית רפא ואת-פסח, ואת-תחנה, אבי עיר נחש; אלה, אנשי רכה.  {ס}  יג ובני קנז, עתניאל ושריה; ובני עתניאל, חתת.  יד ומעונתי, הוליד את-עפרה; ושריה, הוליד את-יואב אבי גיא חרשים--כי חרשים, היו.  {פ}

טו ובני כלב בן-יפנה, עירו אלה ונעם; ובני אלה, וקנז.  טז ובני, יהללאל--זיף וזיפה, תיריא ואשראל.  יז ובן-עזרה--יתר ומרד, ועפר וילון; ותהר את-מרים ואת-שמי, ואת-ישבח אבי אשתמע.  יח ואשתו היהדיה, ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו, ואת-יקותיאל, אבי זנוח; ואלה, בני בתיה בת-פרעה, אשר לקח, מרד.  {ס}  יט ובני, אשת הודיה--אחות נחם, אבי קעילה הגרמי; ואשתמע, המעכתי.  כ ובני שימון--אמנון ורנה, בן-חנן ותולון ותילון; ובני ישעי, זוחת ובן-זוחת.  כא בני, שלה בן-יהודה--ער אבי לכה, ולעדה אבי מרשה; ומשפחות בית-עבדת הבץ, לבית אשבע.  כב ויוקים ואנשי כזבא, ויואש ושרף אשר-בעלו למואב--וישבי לחם; והדברים, עתיקים.  כג המה, היוצרים, וישבי נטעים, וגדרה; עם-המלך במלאכתו, ישבו שם.  {ס}  כד בני, שמעון:  נמואל וימין, יריב זרח שאול.  כה שלם בנו מבשם בנו, משמע בנו.  כו ובני, משמע--חמואל בנו זכור בנו, שמעי בנו.  כז ולשמעי בנים ששה עשר, ובנות שש, ולאחיו, אין בנים רבים; וכל, משפחתם, לא הרבו, עד-בני יהודה.  {ס}  כח וישבו בבאר-שבע ומולדה, וחצר שועל.  כט ובבלהה ובעצם, ובתולד.  ל ובבתואל ובחרמה, ובציקלג.  לא ובבית מרכבות ובחצר סוסים, ובבית בראי ובשערים; אלה עריהם, עד-מלך דויד.  לב וחצריהם עיטם ועין, רמון ותכן ועשן; ערים, חמש.  לג וכל-חצריהם, אשר סביבות הערים האלה--עד-בעל;  {ס}  זאת, מושבתם, והתיחשם, להם.  לד ומשובב וימלך, ויושה בן-אמציה.  לה ויואל; ויהוא, בן-יושביה, בן-שריה, בן-עשיאל.  לו ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל, וישימאל--ובניה.  לז וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי, בן-שמעיה.  לח אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם; ובית, אבותיהם, פרצו, לרוב.  לט וילכו למבוא גדר, עד למזרח הגיא, לבקש מרעה, לצאנם.  מ וימצאו מרעה, שמן וטוב, והארץ רחבת ידים, ושקטת ושלוה:  כי מן-חם, הישבים שם לפנים.  מא ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך-יהודה, ויכו את-אהליהם ואת-המעינים המעונים אשר נמצאו-שמה ויחרימם עד-היום הזה, וישבו, תחתיהם:  כי-מרעה לצאנם, שם.  מב ומהם מן-בני שמעון, הלכו להר שעיר, אנשים, חמש מאות; ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל, בני ישעי--בראשם.  מג ויכו, את-שארית הפלטה לעמלק; וישבו שם, עד היום הזה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו