תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כז

א בן-עשרים וחמש שנה, יותם במלכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, ירושה בת-צדוק.  ב ויעש הישר בעיני יהוה, ככל אשר-עשה עזיהו אביו--רק, לא-בא אל-היכל יהוה; ועוד העם, משחיתים.  ג הוא, בנה את-שער בית-יהוה--העליון; ובחומת העפל בנה, לרב.  ד וערים בנה, בהר-יהודה; ובחרשים בנה, בירניות ומגדלים.  ה והוא נלחם עם-מלך בני-עמון, ויחזק עליהם, ויתנו-לו בני-עמון בשנה ההיא מאה ככר-כסף, ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים:  זאת, השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית, והשלשית.  ו ויתחזק, יותם:  כי הכין דרכיו, לפני יהוה אלהיו.  ז ויתר דברי יותם, וכל-מלחמתיו ודרכיו--הנם כתובים, על-ספר מלכי-ישראל ויהודה.  ח בן-עשרים וחמש שנה, היה במלכו; ושש-עשרה שנה, מלך בירושלם.  ט וישכב יותם עם-אבתיו, ויקברו אתו בעיר דויד; וימלך אחז בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו