תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ה

א ותשלם, כל-המלאכה, אשר-עשה שלמה, לבית יהוה;  {ס}  ויבא שלמה את-קדשי דויד אביו, ואת-הכסף ואת-הזהב ואת-כל-הכלים--נתן, באצרות בית האלהים.  {פ}

ב אז יקהיל שלמה את-זקני ישראל, ואת-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל--אל-ירושלם:  להעלות את-ארון ברית-יהוה, מעיר דויד--היא ציון.  ג ויקהלו אל-המלך כל-איש ישראל, בחג:  הוא, החדש השבעי.  ד ויבאו, כל זקני ישראל; וישאו הלוים, את-הארון.  ה ויעלו את-הארון ואת-אהל מועד, ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל:  העלו אתם, הכהנים הלוים.  ו והמלך שלמה, וכל-עדת ישראל הנועדים עליו--לפני הארון:  מזבחים צאן ובקר, אשר לא-יספרו ולא ימנו מרב.  ז ויביאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו, אל-דביר הבית--אל-קדש הקדשים:  אל-תחת, כנפי הכרובים.  ח ויהיו הכרובים פרשים כנפים, על-מקום הארון; ויכסו הכרובים על-הארון ועל-בדיו, מלמעלה.  ט ויאריכו, הבדים, ויראו ראשי הבדים מן-הארון על-פני הדביר, ולא יראו החוצה; ויהי-שם, עד היום הזה.  י אין, בארון--רק שני הלחות, אשר-נתן משה בחרב:  אשר כרת יהוה עם-בני ישראל, בצאתם ממצרים.  {פ}

יא ויהי, בצאת הכהנים מן-הקדש:  כי כל-הכהנים הנמצאים, התקדשו--אין, לשמור למחלקות.  יב והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ, במצלתים ובנבלים וכנרות, עמדים, מזרח למזבח; ועמהם כהנים למאה ועשרים, מחצררים מחצרים בחצצרות.  יג ויהי כאחד למחצצרים למחצרים ולמשררים להשמיע קול-אחד, להלל ולהדות ליהוה, וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו; והבית מלא ענן, בית יהוה.  יד ולא-יכלו הכהנים לעמוד לשרת, מפני הענן:  כי-מלא כבוד-יהוה, את-בית האלהים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו