תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יא

א ויבא רחבעם, ירושלם, ויקהל את-בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור, עשה מלחמה--להלחם, עם-ישראל, להשיב את-הממלכה, לרחבעם.  {פ}

ב ויהי, דבר-יהוה, אל-שמעיהו איש-האלהים, לאמר.  ג אמר, אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה--ואל, כל-ישראל, ביהודה ובנימן, לאמר.  ד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמו עם-אחיכם, שובו איש לביתו--כי מאתי נהיה, הדבר הזה; וישמעו את-דברי יהוה, וישבו מלכת אל-ירבעם.  {פ}

ה וישב רחבעם, בירושלם; ויבן ערים למצור, ביהודה.  ו ויבן את-בית-לחם ואת-עיטם, ואת-תקוע.  ז ואת-בית-צור ואת-שוכו, ואת-עדלם.  ח ואת-גת ואת-מרשה, ואת-זיף.  ט ואת-אדורים ואת-לכיש, ואת-עזקה.  י ואת-צרעה, ואת-אילון, ואת-חברון, אשר ביהודה ובבנימן:  ערי, מצרות.  יא ויחזק, את-המצורות; ויתן בהם נגידים, ואצרות מאכל ושמן ויין.  יב ובכל-עיר ועיר צנות ורמחים, ויחזקם להרבה מאד; ויהי-לו, יהודה ובנימן.  {ס}  יג והכהנים, והלוים, אשר, בכל-ישראל--התיצבו עליו, מכל-גבולם.  יד כי-עזבו הלוים, את-מגרשיהם ואחזתם, וילכו ליהודה, ולירושלם:  כי-הזניחם ירבעם ובניו, מכהן ליהוה.  טו ויעמד-לו כהנים, לבמות ולשעירים, ולעגלים, אשר עשה.  טז ואחריהם, מכל שבטי ישראל, הנתנים את-לבבם, לבקש את-יהוה אלהי ישראל--באו, ירושלם, לזבוח, ליהוה אלהי אבותיהם.  יז ויחזקו את-מלכות יהודה, ויאמצו את-רחבעם בן-שלמה לשנים שלוש:  כי הלכו, בדרך דויד ושלמה--לשנים שלוש.  יח ויקח-לו רחבעם, אשה--את-מחלת, בן- בת- ירימות בן-דויד:  אביהיל, בת-אליאב בן-ישי.  יט ותלד לו, בנים--את-יעוש ואת-שמריה, ואת-זהם.  כ ואחריה לקח, את-מעכה בת-אבשלום; ותלד לו, את-אביה ואת-עתי, ואת-זיזא, ואת-שלמית.  כא ויאהב רחבעם את-מעכה בת-אבשלום, מכל-נשיו ופילגשיו--כי נשים שמונה-עשרה נשא, ופילגשים ששים; ויולד, עשרים ושמונה בנים--וששים בנות.  כב ויעמד לראש רחבעם את-אביה בן-מעכה, לנגיד באחיו--כי, להמליכו.  כג ויבן ויפרץ מכל-בניו לכל-ארצות יהודה ובנימן, לכל ערי המצרות, ויתן להם המזון, לרב; וישאל, המון נשים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו