תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כב

א וימליכו יושבי ירושלם את-אחזיהו בנו הקטן, תחתיו--כי כל-הראשנים הרג הגדוד, הבא בערבים למחנה; וימלך אחזיהו בן-יהורם, מלך יהודה.  {פ}

ב בן-ארבעים ושתים שנה, אחזיהו במלכו, ושנה אחת, מלך בירושלם; ושם אמו, עתליהו בת-עמרי.  ג גם-הוא הלך, בדרכי בית אחאב:  כי אמו היתה יועצתו, להרשיע.  ד ויעש הרע בעיני יהוה, כבית אחאב:  כי-המה היו-לו יועצים, אחרי מות אביו--למשחית לו.  ה גם בעצתם, הלך, וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם, ברמות גלעד; ויכו הרמים, את-יורם.  ו וישב להתרפא ביזרעאל, כי המכים אשר הכהו ברמה, בהלחמו, את-חזהאל מלך ארם; ועזריהו בן-יהורם מלך יהודה, ירד לראות את-יהורם בן-אחאב ביזרעאל--כי-חלה הוא.  ז ומאלהים, היתה תבוסת אחזיהו, לבוא, אל-יורם; ובבאו, יצא עם-יהורם אל-יהוא בן-נמשי, אשר משחו יהוה, להכרית את-בית אחאב.  ח ויהי, כהשפט יהוא עם-בית אחאב; וימצא את-שרי יהודה ובני אחי אחזיהו, משרתים לאחזיהו--ויהרגם.  ט ויבקש את-אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון, ויבאהו אל-יהוא וימיתהו, ויקברהו, כי אמרו בן-יהושפט הוא אשר-דרש את-יהוה בכל-לבבו; ואין לבית אחזיהו, לעצר כח לממלכה.  י ועתליהו אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה; ותקם, ותדבר את-כל-זרע הממלכה--לבית יהודה.  יא ותקח יהושבעת בת-המלך את-יואש בן-אחזיהו, ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים, ותתן אתו ואת-מינקתו, בחדר המטות; ותסתירהו יהושבעת בת-המלך יהורם אשת יהוידע הכהן כי היא היתה אחות אחזיהו, מפני עתליהו--ולא המיתתהו.  יב ויהי אתם בבית האלהים, מתחבא שש שנים; ועתליה, מלכת על-הארץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו