תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ח

א ויהי מקץ עשרים שנה, אשר בנה שלמה את-בית יהוה--ואת-ביתו.  ב והערים, אשר נתן חורם לשלמה--בנה שלמה, אתם; ויושב שם, את-בני ישראל.  ג וילך שלמה חמת צובה, ויחזק עליה.  ד ויבן את-תדמר, במדבר, ואת כל-ערי המסכנות, אשר בנה בחמת.  ה ויבן את-בית חורון, העליון, ואת-בית חורון, התחתון--ערי מצור, חומות דלתים ובריח.  ו ואת-בעלת, ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת כל-ערי הרכב, ואת ערי הפרשים; ואת כל-חשק שלמה, אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון, ובכל, ארץ ממשלתו.  ז כל-העם הנותר מן-החתי והאמרי והפרזי, והחוי והיבוסי, אשר לא מישראל, המה.  ח מן-בניהם, אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא-כלום, בני ישראל; ויעלם שלמה למס, עד היום הזה.  ט ומן-בני, ישראל, אשר לא-נתן שלמה לעבדים, למלאכתו:  כי-המה אנשי מלחמה, ושרי שלישיו, ושרי רכבו, ופרשיו.  {פ}

י ואלה שרי הנציבים הנצבים אשר-למלך שלמה, חמשים ומאתים, הרדים, בעם.  יא ואת-בת-פרעה, העלה שלמה מעיר דויד, לבית, אשר בנה-לה:  כי אמר, לא-תשב אשה לי בבית דויד מלך-ישראל--כי-קדש המה, אשר-באה אליהם ארון יהוה.  {פ}

יב אז העלה שלמה עלות, ליהוה, על מזבח יהוה, אשר בנה לפני האולם.  יג ובדבר-יום ביום, להעלות כמצות משה, לשבתות ולחדשים, ולמועדות שלוש פעמים בשנה--בחג המצות ובחג השבעות, ובחג הסכות.  יד ויעמד כמשפט דויד-אביו את-מחלקות הכהנים על-עבדתם, והלוים על-משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר-יום ביומו, והשערים במחלקותם, לשער ושער:  כי כן, מצות דויד איש-האלהים.  טו ולא סרו מצות המלך על-הכהנים והלוים, לכל-דבר--ולאצרות.  טז ותכן כל-מלאכת שלמה, עד-היום מוסד בית-יהוה ועד-כלתו:  שלם, בית יהוה.  {ס}  יז אז הלך שלמה לעציון-גבר ואל-אילות, על-שפת הים--בארץ אדום.  יח וישלח-לו חורם ביד-עבדיו אוניות אניות, ועבדים יודעי ים, ויבאו עם-עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם ארבע-מאות וחמשים ככר זהב; ויביאו, אל-המלך שלמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו