תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כב

א ויאמר דויד--זה הוא, בית יהוה האלהים; וזה-מזבח לעלה, לישראל.  {פ}

ב ויאמר דויד--לכנוס את-הגרים, אשר בארץ ישראל; ויעמד חצבים, לחצוב אבני גזית, לבנות, בית האלהים.  ג וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים, ולמחברות--הכין דויד; ונחשת לרב, אין משקל.  ד ועצי ארזים, לאין מספר:  כי-הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים, לרב--לדויד.  {פ}

ה ויאמר דויד, שלמה בני נער ורך, והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות, אכינה נא לו; ויכן דויד לרב, לפני מותו.  ו ויקרא, לשלמה בנו; ויצוהו לבנות בית, ליהוה אלהי ישראל.  {ס}  ז ויאמר דויד, לשלמה:  בנו בני--אני היה עם-לבבי, לבנות בית לשם יהוה אלהי.  ח ויהי עלי דבר-יהוה, לאמר, דם לרב שפכת, ומלחמות גדלות עשית:  לא-תבנה בית, לשמי--כי דמים רבים, שפכת ארצה לפני.  ט הנה-בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל-אויביו, מסביב:  כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו.  י הוא-יבנה בית, לשמי, והוא יהיה-לי לבן, ואני-לו לאב; והכינותי כסא מלכותו, על-ישראל--עד-עולם.  יא עתה בני, יהי יהוה עמך; והצלחת, ובנית בית יהוה אלהיך, כאשר, דבר עליך.  יב אך יתן-לך יהוה שכל ובינה, ויצוך על-ישראל, ולשמור, את-תורת יהוה אלהיך.  יג אז תצליח--אם-תשמור לעשות את-החקים ואת-המשפטים, אשר צוה יהוה את-משה על-ישראל; חזק ואמץ, אל-תירא ואל-תחת.  יד והנה בעניי הכינותי לבית-יהוה, זהב ככרים מאה-אלף וכסף אלף אלפים ככרים, ולנחשת ולברזל אין משקל, כי לרב היה; ועצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף.  טו ועמך לרב, עשי מלאכה--חצבים, וחרשי אבן ועץ; וכל-חכם, בכל-מלאכה.  טז לזהב לכסף ולנחשת ולברזל, אין מספר; קום ועשה, ויהי יהוה עמך.  יז ויצו דויד לכל-שרי ישראל, לעזר לשלמה בנו.  {ס}  יח הלא יהוה אלהיכם עמכם, והניח לכם מסביב:  כי נתן בידי, את ישבי הארץ, ונכבשה הארץ לפני יהוה, ולפני עמו.  יט עתה, תנו לבבכם ונפשכם, לדרוש, ליהוה אלהיכם; וקומו, ובנו את-מקדש יהוה האלהים, להביא את-ארון ברית-יהוה וכלי קדש האלהים, לבית הנבנה לשם-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו