תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כג

א ובשנה השבעית התחזק יהוידע, ויקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירחם ולישמעאל בן-יהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי--עמו בברית.  ב ויסבו, ביהודה, ויקבצו את-הלוים מכל-ערי יהודה, וראשי האבות לישראל; ויבאו, אל-ירושלם.  ג ויכרת כל-הקהל ברית בבית האלהים, עם-המלך; ויאמר להם, הנה בן-המלך ימלך, כאשר דבר יהוה, על-בני דויד.  ד זה הדבר, אשר תעשו:  השלשית מכם באי השבת, לכהנים וללוים, לשערי, הספים.  ה והשלשית בבית המלך, והשלשית בשער היסוד; וכל-העם--בחצרות, בית יהוה.  ו ואל-יבוא בית-יהוה, כי אם-הכהנים והמשרתים ללוים--המה יבאו, כי-קדש המה; וכל-העם--ישמרו, משמרת יהוה.  ז והקיפו הלוים את-המלך סביב, איש וכליו בידו, והבא אל-הבית, יומת; והיו את-המלך, בבאו ובצאתו.  ח ויעשו הלוים וכל-יהודה, ככל אשר-צוה יהוידע הכהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת עם יוצאי השבת:  כי לא פטר יהוידע הכהן, את-המחלקות.  ט ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות, את-החניתים ואת-המגנות ואת-השלטים, אשר, למלך דויד--אשר, בית האלהים.  י ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו, מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית, למזבח, ולבית--על-המלך, סביב.  יא ויוציאו את-בן-המלך, ויתנו עליו את-הנזר ואת-העדות, וימליכו, אתו; וימשחהו יהוידע ובניו, ויאמרו יחי המלך.  {ס}  יב ותשמע עתליהו, את-קול העם הרצים, והמהללים, את-המלך; ותבוא אל-העם, בית יהוה.  יג ותרא והנה המלך עומד על-עמודו במבוא, והשרים והחצצרות על-המלך, וכל-עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות, והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל; ותקרע עתליהו את-בגדיה, ותאמר קשר קשר.  {ס}  יד ויוצא יהוידע הכהן את-שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אלהם הוציאוה אל-מבית השדרות, והבא אחריה, יומת בחרב:  כי אמר הכהן, לא תמיתוה בית יהוה.  טו וישימו לה ידים, ותבוא אל-מבוא שער-הסוסים בית המלך; וימיתוה, שם.  {פ}

טז ויכרת יהוידע, ברית--בינו, ובין כל-העם ובין המלך:  להיות לעם, ליהוה.  יז ויבאו כל-העם בית-הבעל ויתצהו, ואת-מזבחתיו ואת-צלמיו שברו; ואת, מתן כהן הבעל, הרגו, לפני המזבחות.  יח וישם יהוידע פקדות בית יהוה, ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על-בית יהוה, להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה, בשמחה ובשיר--על, ידי דויד.  יט ויעמד, השוערים, על-שערי, בית יהוה; ולא-יבוא טמא, לכל-דבר.  כ ויקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ, ויורד את-המלך מבית יהוה, ויבאו בתוך-שער העליון, בית המלך; ויושיבו, את-המלך, על, כסא הממלכה.  כא וישמחו כל-עם-הארץ, והעיר שקטה; ואת-עתליהו, המיתו בחרב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו