תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כה

א ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה, לבני אסף והימן וידותון, הנביאים הנבאים בכנרות בנבלים, ובמצלתים; ויהי, מספרם, אנשי מלאכה, לעבדתם.  ב לבני אסף, זכור ויוסף ונתניה ואשראלה--בני אסף:  על, יד-אסף, הנבא, על-ידי המלך.  ג לידותון--בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה, על ידי אביהם ידותון בכנור, הנבא, על-הדות והלל ליהוה.  {ס}  ד להימן--בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני, אליאתה גדלתי ורממתי עזר, ישבקשה מלותי, הותיר מחזיאת.  ה כל-אלה בנים להימן, חזה המלך בדברי האלהים--להרים קרן; ויתן האלהים להימן, בנים ארבעה עשר--ובנות שלוש.  ו כל-אלה על-ידי אביהם בשיר בית יהוה, במצלתים נבלים וכנרות, לעבדת, בית האלהים--על ידי המלך, אסף וידותון והימן.  ז ויהי מספרם עם-אחיהם, מלמדי-שיר ליהוה:  כל-המבין--מאתים, שמונים ושמונה.  ח ויפילו גורלות משמרת, לעמת כקטן כגדול--מבין, עם-תלמיד.  {פ}

ט ויצא הגורל הראשון, לאסף--ליוסף;  {ס}  גדליהו, השני--הוא-ואחיו  {ר}
ובניו, שנים עשר.  {ס}  י השלשי זכור, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  יא הרביעי, ליצרי--בניו ואחיו, שנים עשר.  {ס}  יב החמישי  {ר}
נתניהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יג הששי בקיהו, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  יד השבעי ישראלה, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  טו השמיני  {ר}
ישעיהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  טז התשיעי מתניהו, בניו ואחיו  {ר}
שנים עשר.  {ס}  יז העשירי שמעי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יח עשתי-  {ר}
עשר עזראל, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יט השנים עשר לחשביה,  {ר}
בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כ לשלשה עשר שובאל, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כא לארבעה עשר מתתיהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כב לחמשה  {ר}
עשר לירמות, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כג לששה עשר לחנניהו, בניו  {ר}
ואחיו שנים עשר.  {ס}  כד לשבעה עשר לישבקשה, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כה לשמונה עשר לחנני, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כו לתשעה  {ר}
עשר למלותי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כז לעשרים, לאליתה--בניו  {ר}
ואחיו, שנים עשר.  {ס}  כח לאחד ועשרים להותיר, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כט לשנים ועשרים לגדלתי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  ל לשלשה  {ר}
ועשרים למחזיאות, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  לא לארבעה ועשרים  {ר}
לרוממתי עזר, בניו ואחיו שנים עשר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו