תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לא

א וככלות כל-זאת, יצאו כל-ישראל הנמצאים לערי יהודה, וישברו המצבות ויגדעו האשרים וינתצו את-הבמות ואת-המזבחות מכל-יהודה ובנימן ובאפרים ומנשה, עד-לכלה; וישובו כל-בני ישראל, איש לאחזתו--לעריהם.  {פ}

ב ויעמד יחזקיהו את-מחלקות הכהנים והלוים על-מחלקותם איש כפי עבדתו, לכהנים וללוים, לעלה, ולשלמים--לשרת ולהדות ולהלל, בשערי מחנות יהוה.  {ס}  ג ומנת המלך מן-רכושו לעלות, לעלות הבקר והערב, והעלות, לשבתות ולחדשים ולמעדים--ככתוב, בתורת יהוה.  ד ויאמר לעם, ליושבי ירושלם, לתת, מנת הכהנים והלוים--למען יחזקו, בתורת יהוה.  ה וכפרץ הדבר, הרבו בני-ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש, וכל, תבואת שדה; ומעשר הכל לרב, הביאו.  ו ובני ישראל ויהודה, היושבים בערי יהודה--גם-הם מעשר בקר וצאן, ומעשר קדשים המקדשים ליהוה אלהיהם:  הביאו, ויתנו ערמות ערמות.  {ס}  ז בחדש, השלשי, החלו הערמות, ליסוד; ובחדש השביעי, כלו.  {ס}  ח ויבאו יחזקיהו והשרים, ויראו את-הערמות; ויברכו, את-יהוה, ואת, עמו ישראל.  {פ}

ט וידרש יחזקיהו, על-הכהנים והלוים--על-הערמות.  י ויאמר אליו, עזריהו הכהן הראש--לבית צדוק:  ויאמר מהחל התרומה לביא בית-יהוה, אכול ושבוע והותר עד-לרוב--כי יהוה ברך את-עמו, והנותר את-ההמון הזה.  {ס}  יא ויאמר יחזקיהו, להכין לשכות בבית יהוה--ויכינו.  יב ויביאו את-התרומה והמעשר והקדשים, באמונה; ועליהם נגיד כונניהו כנניהו הלוי, ושמעי אחיהו משנה.  יג ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד, ואליאל ויסמכיהו, ומחת, ובניהו--פקידים, מיד כונניהו כנניהו ושמעי אחיו, במפקד יחזקיהו המלך, ועזריהו נגיד בית-האלהים.  יד וקורא בן-ימנה הלוי השוער למזרחה, על נדבות האלהים--לתת תרומת יהוה, וקדשי הקדשים.  טו ועל-ידו עדן ומנימן וישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו, בערי הכהנים--באמונה:  לתת לאחיהם במחלקות, כגדול כקטן.  טז מלבד התיחשם לזכרים, מבן שלוש שנים ולמעלה, לכל-הבא לבית-יהוה, לדבר-יום ביומו--לעבודתם, במשמרותם כמחלקותיהם.  יז ואת התיחש הכהנים, לבית אבותיהם, והלוים, מבן עשרים שנה ולמעלה--במשמרותיהם, במחלקותיהם.  יח ולהתיחש, בכל-טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם--לכל-קהל:  כי באמונתם, יתקדשו-קדש.  יט ולבני אהרן הכהנים בשדי מגרש עריהם, בכל-עיר ועיר, אנשים, אשר נקבו בשמות--לתת מנות, לכל-זכר בכהנים, ולכל-התיחש, בלוים.  כ ויעש כזאת יחזקיהו, בכל-יהודה; ויעש הטוב והישר והאמת, לפני יהוה אלהיו.  כא ובכל-מעשה אשר-החל בעבודת בית-האלהים, ובתורה ובמצוה, לדרש, לאלהיו--בכל-לבבו עשה, והצליח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו