תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יג

א בשנת שמונה עשרה, למלך ירבעם; וימלך אביה, על-יהודה.  ב שלוש שנים, מלך בירושלם, ושם אמו, מיכיהו בת-אוריאל מן-גבעה; ומלחמה היתה בין אביה, ובין ירבעם.  ג ויאסר אביה את-המלחמה, בחיל גבורי מלחמה, ארבע-מאות אלף, איש בחור;  {ס}  וירבעם, ערך עמו מלחמה, בשמונה מאות אלף איש בחור, גבור חיל.  {ס}  ד ויקם אביה, מעל להר צמרים, אשר, בהר אפרים; ויאמר, שמעוני ירבעם וכל-ישראל.  ה הלא לכם, לדעת, כי יהוה אלהי ישראל נתן ממלכה לדויד על-ישראל, לעולם:  לו ולבניו, ברית מלח.  {פ}

ו ויקם ירבעם בן-נבט, עבד שלמה בן-דויד; וימרד, על-אדניו.  ז ויקבצו עליו, אנשים רקים בני בליעל, ויתאמצו, על-רחבעם בן-שלמה; ורחבעם, היה נער ורך-לבב, ולא התחזק, לפניהם.  ח ועתה אתם אמרים, להתחזק לפני ממלכת יהוה, ביד, בני דויד; ואתם, המון רב, ועמכם עגלי זהב, אשר עשה לכם ירבעם לאלהים.  ט הלא הדחתם את-כהני יהוה, את-בני אהרן והלוים; ותעשו לכם כהנים, כעמי הארצות--כל-הבא למלא ידו בפר בן-בקר ואילם שבעה, והיה כהן ללא אלהים.  {ס}  י ואנחנו יהוה אלהינו, ולא עזבנהו; וכהנים משרתים ליהוה, בני אהרן, והלוים, במלאכת.  יא ומקטרים ליהוה עלות בבקר-בבקר ובערב-בערב וקטרת-סמים ומערכת לחם על-השלחן הטהור, ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב--כי-שמרים אנחנו, את-משמרת יהוה אלהינו; ואתם, עזבתם אתו.  יב והנה עמנו בראש האלהים וכהניו, וחצצרות התרועה--להריע עליכם; בני ישראל, אל-תלחמו עם-יהוה אלהי-אבתיכם--כי-לא תצליחו.  יג וירבעם, הסב את-המארב, לבוא, מאחריהם; ויהיו לפני יהודה, והמארב מאחריהם.  יד ויפנו יהודה, והנה להם המלחמה פנים ואחור, ויצעקו, ליהוה; והכהנים, מחצצרים מחצרים בחצצרות.  טו ויריעו, איש יהודה; ויהי, בהריע איש יהודה, והאלהים נגף את-ירבעם וכל-ישראל, לפני אביה ויהודה.  טז וינוסו בני-ישראל, מפני יהודה; ויתנם אלהים, בידם.  יז ויכו בהם אביה ועמו, מכה רבה; ויפלו חללים מישראל, חמש-מאות אלף איש בחור.  יח ויכנעו בני-ישראל, בעת ההיא; ויאמצו, בני יהודה, כי נשענו, על-יהוה אלהי אבותיהם.  יט וירדף אביה, אחרי ירבעם, וילכד ממנו ערים, את-בית-אל ואת-בנותיה ואת-ישנה ואת-בנותיה; ואת-עפרון עפרין, ובנתיה.  כ ולא-עצר כח-ירבעם עוד, בימי אביהו; ויגפהו יהוה, וימת.  {פ}

כא ויתחזק אביהו--וישא-לו, נשים ארבע עשרה; ויולד, עשרים ושנים בנים, ושש עשרה, בנות.  כב ויתר דברי אביה, ודרכיו ודבריו--כתובים, במדרש הנביא עדו.  כג וישכב אביה עם-אבתיו, ויקברו אתו בעיר דויד, וימלך אסא בנו, תחתיו; בימיו שקטה הארץ, עשר שנים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו