לגרסה בעברית

A frequent question is: "why did you change the format and the fonts?!?". The answer is simple: so that the text in Hebrew will appear formatted correctly on all browsers and operating systems. The fonts used are "Open Sans" for the English text, "David Libre" for regular Hebrew, and "Shlomo" (a version of "SBL Hebrew") for the Tana"kh.

What about…

In all these cases the answer is the same: use the menu "Aa" at the top of the screen. Click it, and several options appear.

If after all that you still dislike the fonts, well, you can tell your browser to use a different font. Exactly how you do that depends on the browser and your operating system. Do a "Google search" to find out how to change the font your browser uses if you really want to change it.

שאלה נפוצה היא: "למה שיניתם את הפורמט והפונטים?!?". התשובה היא פשוטה: כדי שהטקסט בעברית ייראה נכון בכל דפדפן ועל כל מערכת הפעלה. הפונטים הם "ֹֹOpen Sans" לטקסט לועזי, "David Libre" עבור טקסט עברי רגיל, ו "Shlomo", שהוא גרסה של "SBL Hebrew" עבור תנ"ך.

ומה עם…

תשובה אחת לכל המקרים האלה: לחצו על התפריט "Aa" שמופיע בחלק העליון של הדף, ועוד אפשרויות יופיעו.

אם אחרי כל זה עדיין הפונטים לא מוצאים חן בעיניכם, אפשר לומר לדפדפן שלכם לשנות את הפונט. איך בדיוק לעשות זאת תלוי בדפדפן ובמערכת ההפעלה שלכם. נא לחפש בגוגל כדי לדעת כיצד משנים את הפונט בדפדפן, אם באמת רוצים לשנות אותו.