תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ז

א ולבני יששכר, תולע ופואה ישיב ישוב ושמרון--ארבעה.  {ס}  ב ובני תולע, עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע, גבורי חיל, לתלדותם--מספרם בימי דויד, עשרים-ושנים אלף ושש מאות.  {ס}  ג ובני עזי, יזרחיה; ובני יזרחיה, מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה--ראשים כלם.  ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם, גדודי צבא מלחמה, שלשים וששה, אלף:  כי-הרבו נשים, ובנים.  ה ואחיהם, לכל משפחות יששכר, גבורי, חילים; שמונים ושבעה אלף, התיחשם לכל.  {ס}  ו בנימן, בלע ובכר וידיעאל--שלשה.  ז ובני בלע, אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות, גבורי, חילים; והתיחשם, עשרים ושנים אלף, ושלשים, וארבעה.  ח ובני בכר, זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה, וענתות, ועלמת; כל-אלה, בני-בכר.  ט והתיחשם לתלדותם, ראשי בית אבותם, גבורי, חיל--עשרים אלף, ומאתים.  י ובני ידיעאל, בלהן; ובני בלהן, יעיש יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן, ותרשיש, ואחישחר.  יא כל-אלה בני ידיעאל, לראשי האבות, גבורי, חילים--שבעה-עשר אלף ומאתים, יצאי צבא למלחמה.  יב ושפם וחפם בני עיר, חשם בני אחר.  יג בני נפתלי, יחציאל וגוני ויצר ושלום--בני בלהה.  {פ}

יד בני מנשה, אשריאל אשר ילדה; פילגשו, הארמיה, ילדה, את-מכיר אבי גלעד.  טו ומכיר לקח אשה, לחפים ולשפים, ושם אחתו מעכה, ושם השני צלפחד; ותהינה לצלפחד, בנות.  טז ותלד מעכה אשת-מכיר, בן, ותקרא שמו פרש, ושם אחיו שרש; ובניו, אולם ורקם.  יז ובני אולם, בדן; אלה בני גלעד, בן-מכיר בן-מנשה.  יח ואחתו, המלכת--ילדה, את-אישהוד, ואת-אביעזר, ואת-מחלה.  יט ויהיו, בני שמידע--אחין ושכם, ולקחי ואניעם.  {פ}

כ ובני אפרים, שותלח; וברד בנו ותחת בנו, ואלעדה בנו ותחת בנו.  כא וזבד בנו ושותלח בנו, ועזר ואלעד; והרגום, אנשי-גת הנולדים בארץ, כי ירדו, לקחת את-מקניהם.  כב ויתאבל אפרים אביהם, ימים רבים; ויבאו אחיו, לנחמו.  כג ויבא, אל-אשתו, ותהר, ותלד בן; ויקרא את-שמו בריעה, כי ברעה היתה בביתו.  כד ובתו שארה, ותבן את-בית-חורון התחתון ואת-העליון, ואת, אזן שארה.  כה ורפח בנו, ורשף ותלח בנו--ותחן בנו.  כו לעדן בנו עמיהוד בנו, אלישמע בנו.  כז נון בנו, יהושע בנו.  כח ואחזתם, ומשבותם--בית-אל, ובנתיה; ולמזרח נערן--ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה, עד-עיה ובנתיה.  כט ועל-ידי בני-מנשה, בית-שאן ובנתיה תענך ובנתיה, מגדו ובנותיה, דור ובנותיה; באלה, ישבו, בני יוסף, בן-ישראל.  {פ}

ל בני אשר, ימנה וישוה וישוי ובריעה--ושרח אחותם.  לא ובני בריעה, חבר ומלכיאל; הוא, אבי ברזות ברזית לב וחבר הוליד את-יפלט, ואת-שומר ואת-חותם, ואת, שועא אחותם.  לג ובני יפלט, פסך ובמהל ועשות; אלה, בני יפלט.  לד ובני, שמר--אחי ורוהגה ורהגה, יחבה וחבה וארם.  לה ובן-הלם, אחיו; צופח וימנע, ושלש ועמל.  לו בני, צופח--סוח וחרנפר ושועל, וברי וימרה.  לז בצר והוד, ושמא ושלשה ויתרן--ובארא.  לח ובני, יתר--יפנה ופספה, וארא.  לט ובני, עלא--ארח וחניאל, ורציא.  מ כל-אלה בני-אשר ראשי בית-האבות ברורים, גבורי חילים, ראשי, הנשיאים; והתיחשם בצבא, במלחמה, מספרם אנשים, עשרים וששה אלף.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו