תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ג

א ויחל שלמה, לבנות את-בית-יהוה בירושלם, בהר המוריה, אשר נראה לדויד אביהו--אשר הכין במקום דויד, בגרן ארנן היבוסי.  ב ויחל לבנות בחדש השני, בשני, בשנת ארבע, למלכותו.  ג ואלה הוסד שלמה, לבנות את-בית האלהים:  הארך אמות במדה הראשונה, אמות ששים, ורחב, אמות עשרים.  ד והאולם אשר על-פני הארך על-פני רחב-הבית, אמות עשרים, והגבה, מאה ועשרים; ויצפהו מפנימה, זהב טהור.  ה ואת הבית הגדול, חפה עץ ברושים, ויחפהו, זהב טוב; ויעל עליו תמרים, ושרשרת.  ו ויצף את-הבית אבן יקרה, לתפארת; והזהב, זהב פרוים.  ז ויחף את-הבית הקרות הספים, וקירותיו ודלתותיו--זהב; ופתח כרובים, על-הקירות.  {ס}  ח ויעש, את-בית-קדש הקדשים--ארכו על-פני רחב-הבית אמות עשרים, ורחבו אמות עשרים; ויחפהו זהב טוב, לככרים שש מאות.  ט ומשקל למסמרות לשקלים, חמשים זהב; והעליות, חפה זהב.  י ויעש בבית-קדש הקדשים, כרובים שנים--מעשה, צעצעים; ויצפו אתם, זהב.  יא וכנפי, הכרובים--ארכם, אמות עשרים; כנף האחד לאמות חמש, מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת אמות חמש, מגיע לכנף הכרוב האחר.  יב וכנף הכרוב האחד אמות חמש, מגיע לקיר הבית; והכנף האחרת, אמות חמש--דבקה, לכנף הכרוב האחר.  יג כנפי הכרובים האלה, פרשים אמות עשרים; והם עמדים על-רגליהם, ופניהם לבית.  {ס}  יד ויעש, את-הפרכת, תכלת וארגמן, וכרמיל ובוץ; ויעל עליו, כרובים.  {ס}  טו ויעש לפני הבית, עמודים שנים, אמות, שלשים וחמש ארך; והצפת אשר-על-ראשו, אמות חמש.  {ס}  טז ויעש שרשרות בדביר, ויתן על-ראש העמדים; ויעש רמונים מאה, ויתן בשרשרות.  יז ויקם את-העמודים על-פני ההיכל, אחד מימין ואחד מהשמאול; ויקרא שם-הימיני הימני יכין, ושם השמאלי בעז.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו