תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כו

א למחלקות, לשערים--לקרחים, משלמיהו בן-קרא מן-בני אסף.  ב ולמשלמיהו, בנים--זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זבדיהו השלישי, יתניאל הרביעי.  ג עילם החמישי יהוחנן הששי, אליהועיני השביעי.  ד ולעבד אדם, בנים--שמעיה הבכור, יהוזבד השני, יואח השלשי ושכר הרביעי, ונתנאל החמישי.  ה עמיאל הששי יששכר השביעי, פעלתי השמיני:  כי ברכו, אלהים.  {ס}  ו ולשמעיה בנו נולד בנים, הממשלים לבית אביהם:  כי-גבורי חיל, המה.  ז בני שמעיה, עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו--בני-חיל; אליהו, וסמכיהו.  ח כל-אלה מבני עבד אדם, המה ובניהם ואחיהם, איש-חיל בכח, לעבדה--ששים ושנים, לעבד אדם.  ט ולמשלמיהו, בנים ואחים בני-חיל--שמונה עשר.  {ס}  י ולחסה מן-בני-מררי, בנים--שמרי הראש כי לא-היה בכור, וישימהו אביהו לראש.  יא חלקיהו השני טבליהו השלשי, זכריהו הרבעי; כל-בנים ואחים לחסה, שלשה עשר.  יב לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים, משמרות--לעמת אחיהם:  לשרת, בבית יהוה.  יג ויפילו גורלות כקטן כגדול, לבית אבותם--לשער ושער.  {פ}

יד ויפל הגורל מזרחה, לשלמיהו; וזכריהו בנו יועץ בשכל, הפילו גורלות, ויצא גורלו, צפונה.  טו לעבד אדם, נגבה; ולבניו, בית האספים.  טז לשפים ולחסה, למערב, עם שער שלכת, במסלה העולה; משמר, לעמת משמר.  {ס}  יז למזרח, הלוים ששה, לצפונה ליום ארבעה, לנגבה ליום ארבעה;  {ס}  ולאספים, שנים שנים.  יח לפרבר, למערב--ארבעה, למסלה, שנים, לפרבר.  יט אלה, מחלקות השערים, לבני הקרחי, ולבני מררי.  כ והלוים--אחיה, על-אוצרות בית האלהים, ולאצרות, הקדשים.  {ס}  כא בני לעדן בני הגרשני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשני--יחיאלי.  {ס}  כב בני, יחיאלי--זתם ויואל אחיו, על-אצרות בית יהוה.  {ס}  כג לעמרמי, ליצהרי, לחברוני, לעזיאלי.  כד ושבאל בן-גרשום בן-משה, נגיד על-האצרות.  {ס}  כה ואחיו, לאליעזר--רחביהו בנו וישעיהו בנו, וירם בנו, וזכרי בנו, ושלמות ושלמית בנו.  כו הוא שלמות ואחיו, על כל-אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי-האלפים והמאות--ושרי הצבא.  כז מן-המלחמות ומן-השלל, הקדישו--לחזק, לבית יהוה.  כח וכל ההקדיש שמואל הראה, ושאול בן-קיש, ואבנר בן-נר, ויואב בן-צרויה--כל, המקדיש, על יד-שלמית, ואחיו.  {פ}

כט ליצהרי כנניהו ובניו, למלאכה החיצונה על-ישראל--לשטרים, ולשפטים.  ל לחברוני חשביהו ואחיו בני-חיל אלף ושבע-מאות, על פקדת ישראל, מעבר לירדן, מערבה--לכל מלאכת יהוה, ולעבדת המלך.  לא לחברוני יריה הראש, לחברוני לתלדתיו לאבות--בשנת הארבעים למלכות דויד, נדרשו, וימצא בהם גבורי חיל, ביעזיר גלעד.  לב ואחיו בני-חיל, אלפים ושבע מאות--ראשי האבות; ויפקידם דויד המלך, על-הראובני והגדי וחצי שבט המנשי, לכל-דבר האלהים, ודבר המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו