תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק י

א וילך רחבעם, שכמה:  כי שכם באו כל-ישראל, להמליך אתו.  ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט, והוא במצרים, אשר ברח, מפני שלמה המלך--וישב ירבעם, ממצרים.  ג וישלחו, ויקראו-לו, ויבא ירבעם, וכל-ישראל; וידברו, אל-רחבעם לאמר.  ד אביך, הקשה את-עלנו; ועתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו--ונעבדך.  ה ויאמר אלהם, עוד שלשת ימים--ושובו אלי; וילך, העם.  {ס}  ו ויועץ המלך רחבעם, את-הזקנים אשר-היו עמדים לפני שלמה אביו, בהיתו חי, לאמר:  איך אתם נועצים, להשיב לעם-הזה דבר.  ז וידברו אליו לאמר, אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם, ודברת אלהם, דברים טובים--והיו לך עבדים, כל-הימים.  ח ויעזב את-עצת הזקנים, אשר יעצהו; ויועץ, את-הילדים אשר גדלו אתו, העמדים, לפניו.  ט ויאמר אלהם, מה אתם נועצים, ונשיב דבר, את-העם הזה:  אשר דברו אלי, לאמר, הקל מן-העל, אשר-נתן אביך עלינו.  י וידברו אתו, הילדים אשר גדלו אתו לאמר, כה-תאמר לעם אשר-דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו, ואתה הקל מעלינו:  כה תאמר אלהם, קטני עבה ממתני אבי.  יא ועתה, אבי העמיס עליכם על כבד, ואני, אסיף על-עלכם:  אבי, יסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  {פ}

יב ויבא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם, ביום השלשי, כאשר דבר המלך לאמר, שובו אלי ביום השלשי.  יג ויענם המלך, קשה; ויעזב המלך רחבעם, את עצת הזקנים.  יד וידבר אלהם, כעצת הילדים לאמר, אכביד את-עלכם, ואני אסיף עליו:  אבי, יסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  טו ולא-שמע המלך, אל-העם:  כי-היתה נסבה, מעם האלהים--למען הקים יהוה את-דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני, אל-ירבעם בן-נבט.  טז וכל-ישראל, כי לא-שמע המלך להם, וישיבו העם את-המלך לאמר מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאהליך ישראל, עתה ראה ביתך דויד; וילך כל-ישראל, לאהליו.  {ס}  יז ובני ישראל, הישבים בערי יהודה--וימלך עליהם, רחבעם.  יח וישלח המלך רחבעם, את-הדרם אשר על-המס, וירגמו-בו בני-ישראל אבן, וימת;  {ס}  והמלך רחבעם, התאמץ לעלות במרכבה, לנוס, ירושלם.  {ס}  יט ויפשעו ישראל בבית דויד, עד היום הזה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו