תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יח

א ויהי, אחרי-כן, ויך דויד את-פלשתים, ויכניעם; ויקח את-גת ובנתיה, מיד פלשתים.  ב ויך, את-מואב; ויהיו מואב עבדים לדויד, נשאי מנחה.  ג ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה, חמתה, בלכתו, להציב ידו בנהר-פרת.  ד וילכד דויד ממנו אלף רכב, ושבעת אלפים פרשים, ועשרים אלף, איש רגלי; ויעקר דויד את-כל-הרכב, ויותר ממנו מאה רכב.  ה ויבא, ארם דרמשק, לעזור, להדדעזר מלך צובה; ויך דויד בארם, עשרים-ושנים אלף איש.  ו וישם דויד, בארם דרמשק, ויהי ארם לדויד, עבדים נשאי מנחה; ויושע יהוה לדויד, בכל אשר הלך.  ז ויקח דויד, את שלטי הזהב, אשר היו, על עבדי הדדעזר; ויביאם, ירושלם.  ח ומטבחת ומכון ערי הדדעזר, לקח דויד נחשת רבה מאד; בה עשה שלמה, את-ים הנחשת ואת-העמודים, ואת, כלי הנחשת.  {פ}

ט וישמע, תעו מלך חמת:  כי הכה דויד, את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה.  י וישלח את-הדורם-בנו אל-המלך-דויד לשאול- לשאל- לו לשלום ולברכו, על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו--כי-איש מלחמות תעו, היה הדדעזר; וכל, כלי זהב וכסף--ונחשת.  יא גם-אתם, הקדיש המלך דויד ליהוה, עם-הכסף והזהב, אשר נשא מכל-הגוים--מאדום וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק.  יב ואבשי בן-צרויה, הכה את-אדום בגיא המלח, שמונה עשר, אלף.  יג וישם באדום נציבים, ויהיו כל-אדום עבדים לדויד; ויושע יהוה את-דויד, בכל אשר הלך.  יד וימלך דויד, על-כל-ישראל; ויהי, עשה משפט וצדקה--לכל-עמו.  טו ויואב בן-צרויה, על-הצבא; ויהושפט בן-אחילוד, מזכיר.  טז וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר, כהנים; ושושא, סופר.  יז ובניהו, בן-יהוידע, על-הכרתי, והפלתי; ובני-דויד הראשנים, ליד המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו