תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יט

א וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו, בשלום--לירושלם.  {ס}  ב ויצא אל-פניו, יהוא בן-חנני החזה, ויאמר אל-המלך יהושפט, הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב:  ובזאת עליך קצף, מלפני יהוה.  ג אבל, דברים טובים נמצאו עמך:  כי-בערת האשרות מן-הארץ, והכינות לבבך לדרש האלהים.  ד וישב יהושפט, בירושלם; וישב ויצא בעם, מבאר שבע עד-הר אפרים, וישיבם, אל-יהוה אלהי אבותיהם.  ה ויעמד שפטים בארץ, בכל-ערי יהודה הבצרות--לעיר ועיר.  ו ויאמר אל-השפטים, ראו מה-אתם עשים--כי לא לאדם תשפטו, כי ליהוה; ועמכם, בדבר משפט.  ז ועתה, יהי פחד-יהוה עליכם:  שמרו ועשו--כי-אין עם-יהוה אלהינו עולה ומשא פנים, ומקח-שחד.  ח וגם בירושלם העמיד יהושפט מן-הלוים והכהנים, ומראשי האבות לישראל, למשפט יהוה, ולריב; וישבו, ירושלם.  ט ויצו עליהם, לאמר:  כה תעשון ביראת יהוה, באמונה ובלבב שלם.  י וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם, בין-דם לדם בין-תורה למצוה לחקים ולמשפטים, והזהרתם אתם, ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועל-אחיכם:  כה תעשון, ולא תאשמו.  יא והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר-יהוה, וזבדיהו בן-ישמעאל הנגיד לבית-יהודה לכל דבר-המלך, ושטרים הלוים, לפניכם:  חזקו ועשו, ויהי יהוה עם-הטוב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו