תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כז

א ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את-המלך לכל דבר המחלקות, הבאה והיצאת חדש בחדש, לכל, חדשי השנה:  המחלקת, האחת--עשרים וארבעה, אלף.  {פ}

ב על המחלקת הראשונה, לחדש הראשון--ישבעם, בן-זבדיאל; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ג מן-בני-פרץ, הראש לכל-שרי הצבאות--לחדש הראשון.  {ס}  ד ועל מחלקת החדש השני, דודי האחוחי ומחלקתו, ומקלות, הנגיד; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ה שר הצבא השלישי לחדש השלישי, בניהו בן-יהוידע הכהן ראש; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  ו הוא בניהו גבור השלשים, ועל-השלשים; ומחלקתו, עמיזבד בנו.  {ס}  ז הרביעי לחדש הרביעי, עשהאל אחי יואב, וזבדיה בנו, אחריו; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ח החמישי לחדש החמישי, השר שמהות היזרח; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ט הששי לחדש הששי, עירא בן-עקש התקועי; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  י השביעי לחדש השביעי, חלץ הפלוני מן-בני אפרים; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יא השמיני לחדש השמיני, סבכי החשתי לזרחי; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יב התשיעי לחדש התשיעי, אביעזר הענתותי לבנימיני לבן ימיני; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יג העשירי לחדש העשירי, מהרי הנטופתי לזרחי; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יד עשתי-עשר לעשתי עשר החדש, בניה הפרעתוני מן-בני אפרים; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  טו השנים עשר לשנים עשר החדש, חלדי הנטופתי לעתניאל; ועל, מחלקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {פ}

טז ועל, שבטי ישראל--לראובני נגיד, אליעזר בן-זכרי;  {ס}  לשמעוני--שפטיהו, בן-מעכה.  {ס}  יז ללוי חשביה בן-קמואל, לאהרן צדוק.  {ס}  יח ליהודה, אליהו מאחי דויד;  {ס}  ליששכר--עמרי, בן-מיכאל.  {ס}  יט לזבולן, ישמעיהו בן-עבדיהו;  {ס}  לנפתלי--ירימות, בן-עזריאל.  {ס}  כ לבני אפרים, הושע בן-עזזיהו; לחצי שבט מנשה, יואל בן-פדיהו.  {ס}  כא לחצי המנשה גלעדה, ידו בן-זכריהו;  {ס}  לבנימן--יעשיאל, בן-אבנר.  {ס}  כב לדן, עזראל בן-ירחם; אלה, שרי שבטי ישראל.  כג ולא-נשא דויד מספרם, למבן עשרים שנה ולמטה:  כי אמר יהוה, להרבות את-ישראל ככוכבי השמים.  כד יואב בן-צרויה החל למנות, ולא כלה, ויהי בזאת קצף, על-ישראל; ולא עלה המספר, במספר דברי-הימים למלך דויד.  {ס}  כה ועל אצרות המלך, עזמות בן-עדיאל;  {ס}  ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים, ובמגדלות, יהונתן, בן-עזיהו.  {ס}  כו ועל, עשי מלאכת השדה, לעבדת, האדמה--עזרי, בן-כלוב.  {ס}  כז ועל-הכרמים--שמעי, הרמתי;  {ס}  ועל שבכרמים לאצרות היין, זבדי השפמי.  {ס}  כח ועל-הזיתים והשקמים אשר בשפלה, בעל חנן הגדרי;  {ס}  ועל-אצרות השמן, יועש.  {ס}  כט ועל-הבקר הרעים בשרון, שטרי שרטי השרוני;  {ס}  ועל-הבקר, בעמקים, שפט, בן-עדלי.  {ס}  ל ועל-הגמלים--אוביל, הישמעלי;  {ס}  ועל-האתנות, יחדיהו המרנתי.  {ס}  לא ועל-הצאן, יזיז ההגרי; כל-אלה שרי הרכוש, אשר למלך דויד.  {ס}  לב ויהונתן דוד-דויד יועץ, איש-מבין וסופר הוא; ויחיאל בן-חכמוני, עם-בני המלך.  {ס}  לג ואחיתפל, יועץ למלך; וחושי הארכי, רע המלך.  {ס}  לד ואחרי אחיתפל, יהוידע בן-בניהו ואביתר, ושר-צבא למלך, יואב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו