תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק טו

א ועזריהו, בן-עודד, היתה עליו, רוח אלהים.  ב ויצא, לפני אסא, ויאמר לו, שמעוני אסא וכל-יהודה ובנימן:  יהוה עמכם, בהיותכם עמו, ואם-תדרשהו ימצא לכם, ואם-תעזבהו יעזב אתכם.  {ס}  ג וימים רבים, לישראל:  ללא אלהי אמת, וללא כהן מורה--וללא תורה.  ד וישב, בצר-לו, על-יהוה, אלהי ישראל; ויבקשהו, וימצא להם.  ה ובעתים ההם, אין שלום ליוצא ולבא:  כי מהומת רבות, על כל-ישבי הארצות.  ו וכתתו גוי-בגוי, ועיר בעיר:  כי-אלהים הממם, בכל-צרה.  ז ואתם חזקו, ואל-ירפו ידיכם:  כי יש שכר, לפעלתכם.  {ס}  ח וכשמע אסא הדברים האלה, והנבואה עדד הנביא, התחזק ויעבר השקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימן, ומן-הערים אשר לכד מהר אפרים; ויחדש, את-מזבח יהוה, אשר, לפני אולם יהוה.  ט ויקבץ, את-כל-יהודה ובנימן, והגרים עמהם, מאפרים ומנשה ומשמעון:  כי-נפלו עליו מישראל, לרב, בראתם, כי-יהוה אלהיו עמו.  {פ}

י ויקבצו ירושלם, בחדש השלשי, לשנת חמש-עשרה, למלכות אסא.  יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא, מן-השלל הביאו:  בקר שבע מאות, וצאן שבעת אלפים.  יב ויבאו בברית--לדרוש, את-יהוה אלהי אבותיהם:  בכל-לבבם, ובכל-נפשם.  יג וכל אשר לא-ידרש ליהוה אלהי-ישראל, יומת--למן-קטן, ועד-גדול, למאיש, ועד-אשה.  יד וישבעו, ליהוה, בקול גדול, ובתרועה--ובחצצרות, ובשופרות.  טו וישמחו כל-יהודה על-השבועה, כי בכל-לבבם נשבעו, ובכל-רצונם בקשהו, וימצא להם; וינח יהוה להם, מסביב.  טז וגם-מעכה אם אסא המלך, הסירה מגבירה, אשר-עשתה לאשרה, מפלצת; ויכרת אסא, את-מפלצתה, וידק, וישרף בנחל קדרון.  יז והבמות--לא-סרו, מישראל:  רק לבב-אסא היה שלם, כל-ימיו.  יח ויבא את-קדשי אביו, וקדשיו--בית האלהים:  כסף וזהב, וכלים.  יט ומלחמה, לא היתה, עד שנת-שלשים וחמש, למלכות אסא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו