תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כו

א ויקחו כל-עם יהודה, את-עזיהו, והוא, בן-שש עשרה שנה; וימליכו אתו, תחת אביו אמציהו.  ב הוא בנה את-אילות, וישיבה ליהודה, אחרי שכב-המלך, עם-אבתיו.  {פ}

ג בן-שש עשרה שנה, עזיהו במלכו, וחמשים ושתים שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, יכיליה יכליה מן-ירושלם.  ד ויעש הישר, בעיני יהוה:  ככל אשר-עשה, אמציהו אביו.  ה ויהי, לדרש אלהים, בימי זכריהו, המבין בראת האלהים; ובימי דרשו את-יהוה, הצליחו האלהים.  ו ויצא, וילחם בפלשתים, ויפרץ את-חומת גת ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד; ויבנה ערים, באשדוד ובפלשתים.  ז ויעזרהו האלהים על-פלשתים ועל-הערביים הערבים, הישבים בגור-בעל--והמעונים.  ח ויתנו העמונים מנחה, לעזיהו; וילך שמו עד-לבוא מצרים, כי החזיק עד-למעלה.  ט ויבן עזיהו מגדלים בירושלם, על-שער הפנה ועל-שער הגיא ועל-המקצוע; ויחזקם.  י ויבן מגדלים במדבר, ויחצב ברות רבים--כי מקנה-רב היה לו, ובשפלה ובמישור; אכרים וכרמים, בהרים ובכרמל--כי-אהב אדמה, היה.  {ס}  יא ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד, במספר פקדתם, ביד יעואל יעיאל הסופר, ומעשיהו השוטר--על, יד-חנניהו, משרי, המלך.  יב כל מספר ראשי האבות, לגבורי חיל--אלפים, ושש מאות.  יג ועל-ידם חיל צבא שלש מאות אלף, ושבעת אלפים וחמש מאות, עושי מלחמה, בכח חיל--לעזר למלך, על-האויב.  יד ויכן להם עזיהו לכל-הצבא, מגנים ורמחים וכובעים, ושרינות, וקשתות--ולאבני, קלעים.  טו ויעש בירושלם חשבנות מחשבת חושב, להיות על-המגדלים ועל-הפנות, לירוא בחצים, ובאבנים גדלות; ויצא שמו עד-למרחוק, כי-הפליא להעזר עד כי-חזק.  טז וכחזקתו, גבה לבו עד-להשחית, וימעל, ביהוה אלהיו; ויבא אל-היכל יהוה, להקטיר על-מזבח הקטרת.  יז ויבא אחריו, עזריהו הכהן; ועמו כהנים ליהוה, שמונים--בני-חיל.  יח ויעמדו על-עזיהו המלך, ויאמרו לו לא-לך עזיהו להקטיר ליהוה--כי לכהנים בני-אהרן המקדשים, להקטיר:  צא מן-המקדש כי מעלת, ולא-לך לכבוד מיהוה אלהים.  יט ויזעף, עזיהו, ובידו מקטרת, להקטיר; ובזעפו עם-הכהנים, והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה, מעל, למזבח הקטרת.  כ ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל-הכהנים, והנה-הוא מצרע במצחו, ויבהלוהו, משם; וגם-הוא נדחף לצאת, כי נגעו יהוה.  כא ויהי עזיהו המלך מצרע עד-יום מותו, וישב בית החפשות החפשית מצרע--כי נגזר, מבית יהוה; ויותם בנו על-בית המלך, שופט את-עם הארץ.  כב ויתר דברי עזיהו, הראשנים והאחרנים--כתב ישעיהו בן-אמוץ, הנביא.  כג וישכב עזיהו עם-אבתיו, ויקברו אתו עם-אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים--כי אמרו, מצורע הוא; וימלך יותם בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו