תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יז

א וימלך יהושפט בנו, תחתיו; ויתחזק, על-ישראל.  ב ויתן-חיל--בכל-ערי יהודה, הבצרות; ויתן נציבים, בארץ יהודה, ובערי אפרים, אשר לכד אסא אביו.  ג ויהי יהוה, עם-יהושפט:  כי הלך, בדרכי דויד אביו הראשנים, ולא דרש, לבעלים.  ד כי לאלהי אביו, דרש, ובמצותיו, הלך; ולא, כמעשה ישראל.  ה ויכן יהוה את-הממלכה בידו, ויתנו כל-יהודה מנחה ליהושפט; ויהי-לו עשר-וכבוד, לרב.  ו ויגבה לבו, בדרכי יהוה; ועוד, הסיר את-הבמות ואת-האשרים--מיהודה.  {פ}

ז ובשנת שלוש למלכו, שלח לשריו לבן-חיל ולעבדיה ולזכריה, ולנתנאל, ולמיכיהו--ללמד, בערי יהודה.  ח ועמהם הלוים, שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות ושמירמות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה--הלוים; ועמהם אלישמע ויהורם, הכהנים.  ט וילמדו, ביהודה, ועמהם, ספר תורת יהוה; ויסבו בכל-ערי יהודה, וילמדו בעם.  י ויהי פחד יהוה, על כל-ממלכות הארצות, אשר, סביבות יהודה; ולא נלחמו, עם-יהושפט.  יא ומן-פלשתים, מביאים ליהושפט מנחה--וכסף משא; גם הערביאים, מביאים לו צאן, אילים שבעת אלפים ושבע מאות, ותישים שבעת אלפים ושבע מאות.  {פ}

יב ויהי יהושפט הלך וגדל, עד-למעלה; ויבן ביהודה בירניות, וערי מסכנות.  יג ומלאכה רבה היה לו, בערי יהודה; ואנשי מלחמה גבורי חיל, בירושלם.  יד ואלה פקדתם, לבית אבותיהם:  ליהודה, שרי אלפים--  {ס}  עדנה השר, ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף.  {ס}  טו ועל-ידו, יהוחנן השר; ועמו, מאתים ושמונים אלף.  {ס}  טז ועל-ידו עמסיה בן-זכרי, המתנדב ליהוה; ועמו מאתים אלף, גבור חיל.  {ס}  יז ומן-בנימן--גבור חיל, אלידע; ועמו נשקי-קשת ומגן, מאתים אלף.  {ס}  יח ועל-ידו, יהוזבד; ועמו מאה-ושמונים אלף, חלוצי צבא.  {ס}  יט אלה, המשרתים את-המלך:  מלבד אשר-נתן המלך, בערי המבצר--בכל-יהודה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו