תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק י

א ופלשתים, נלחמו בישראל; וינס איש-ישראל מפני פלשתים, ויפלו חללים בהר גלבע.  ב וידבקו פלשתים, אחרי שאול ואחרי בניו; ויכו פלשתים, את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע--בני שאול.  ג ותכבד המלחמה על-שאול, וימצאהו המורים בקשת; ויחל, מן-היורים.  ד ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה, פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי, ולא אבה נשא כליו, כי ירא מאד;  {ס}  ויקח שאול את-החרב, ויפל עליה.  ה וירא נשא-כליו, כי מת שאול; ויפל גם-הוא על-החרב, וימת.  {ס}  ו וימת שאול ושלשת בניו, וכל-ביתו יחדו מתו.  ז ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק, כי נסו, וכי-מתו, שאול ובניו; ויעזבו עריהם, וינסו, ויבאו פלשתים, וישבו בהם.  {ס}  ח ויהי, ממחרת, ויבאו פלשתים, לפשט את-החללים; וימצאו את-שאול ואת-בניו, נפלים בהר גלבע.  ט ויפשיטהו--וישאו את-ראשו, ואת-כליו; וישלחו בארץ-פלשתים סביב, לבשר את-עצביהם--ואת-העם.  י וישימו, את-כליו, בית, אלהיהם; ואת-גלגלתו תקעו, בית דגון.  {ס}  יא וישמעו, כל יביש גלעד, את כל-אשר-עשו פלשתים, לשאול.  יב ויקומו, כל-איש חיל, וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו, ויביאום יבישה; ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה, ביבש, ויצומו, שבעת ימים.  יג וימת שאול, במעלו אשר מעל ביהוה, על-דבר יהוה, אשר לא-שמר; וגם-לשאול באוב, לדרוש.  יד ולא-דרש ביהוה, וימיתהו; ויסב, את-המלוכה, לדויד, בן-ישי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו