תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יב

א ויהי, כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו, עזב, את-תורת יהוה; וכל-ישראל, עמו.  {פ}

ב ויהי בשנה החמישית, למלך רחבעם, עלה שישק מלך-מצרים, על-ירושלם:  כי מעלו, ביהוה.  ג באלף ומאתים רכב, ובששים אלף פרשים; ואין מספר, לעם אשר-באו עמו ממצרים--לובים סכיים, וכושים.  ד וילכד את-ערי המצרות, אשר ליהודה; ויבא, עד-ירושלם.  {ס}  ה ושמעיה הנביא, בא אל-רחבעם, ושרי יהודה, אשר-נאספו אל-ירושלם מפני שישק; ויאמר להם כה-אמר יהוה, אתם עזבתם אתי, ואף-אני עזבתי אתכם, ביד-שישק.  ו ויכנעו שרי-ישראל, והמלך; ויאמרו, צדיק יהוה.  ז ובראות יהוה כי נכנעו, היה דבר-יהוה אל-שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם; ונתתי להם כמעט לפליטה, ולא-תתך חמתי בירושלם ביד-שישק.  ח כי יהיו-לו, לעבדים; וידעו, עבודתי, ועבודת, ממלכות הארצות.  {ס}  ט ויעל שישק מלך-מצרים, על-ירושלם, ויקח את-אצרות בית-יהוה ואת-אצרות בית המלך, את-הכל לקח; ויקח את-מגני הזהב, אשר עשה שלמה.  י ויעש המלך רחבעם תחתיהם, מגני נחשת; והפקיד, על-יד שרי הרצים, השמרים, פתח בית המלך.  יא ויהי מדי-בוא המלך, בית יהוה, באו הרצים ונשאום, והשבום אל-תא הרצים.  יב ובהכנעו, שב ממנו אף-יהוה, ולא להשחית, לכלה; וגם, ביהודה, היה, דברים טובים.  {ס}  יג ויתחזק המלך רחבעם, בירושלם--וימלך:  כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם, העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו, נעמה העמנית.  יד ויעש, הרע:  כי לא הכין לבו, לדרוש את-יהוה.  {ס}  טו ודברי רחבעם, הראשנים והאחרונים--הלא-הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה, להתיחש; ומלחמות רחבעם וירבעם, כל-הימים.  טז וישכב רחבעם עם-אבתיו, ויקבר בעיר דויד; וימלך אביה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו