תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ב

א אלה, בני ישראל:  ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר וזבלון.  ב דן יוסף ובנימן, נפתלי גד ואשר.  {פ}

ג בני יהודה, ער ואונן ושלה--שלושה נולד לו, מבת-שוע הכנענית; ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני יהוה--וימיתהו.  {ס}  ד ותמר, כלתו, ילדה לו, את-פרץ ואת-זרח; כל-בני יהודה, חמשה.  {ס}  ה בני-פרץ, חצרון וחמול.  {ס}  ו ובני זרח, זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע--כלם חמשה.  {ס}  ז ובני, כרמי--עכר עוכר ישראל, אשר מעל בחרם.  {ס}  ח ובני איתן, עזריה.  {ס}  ט ובני חצרון, אשר נולד-לו--את-ירחמאל ואת-רם, ואת-כלובי.  י ורם, הוליד את-עמינדב; ועמינדב הוליד את-נחשון, נשיא בני יהודה.  יא ונחשון הוליד את-שלמא, ושלמא הוליד את-בעז.  יב ובעז הוליד את-עובד, ועובד הוליד את-ישי.  יג ואישי הוליד את-בכרו, את-אליאב--ואבינדב, השני, ושמעא, השלשי.  יד נתנאל, הרביעי, רדי, החמישי.  טו אצם, הששי, דויד, השבעי.  טז ואחיתיהם, צרויה ואביגיל; ובני צרויה, אבשי ויואב ועשהאל--שלשה.  יז ואביגיל, ילדה את-עמשא; ואבי עמשא, יתר הישמעאלי.  יח וכלב בן-חצרון, הוליד את-עזובה אשה--ואת-יריעות; ואלה בניה, ישר ושובב וארדון.  יט ותמת, עזובה; ויקח-לו כלב את-אפרת, ותלד לו את-חור.  כ וחור הוליד את-אורי, ואורי הוליד את-בצלאל.  {ס}  כא ואחר, בא חצרון אל-בת-מכיר אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן-ששים שנה; ותלד לו, את-שגוב.  כב ושגוב, הוליד את-יאיר; ויהי-לו, עשרים ושלוש ערים, בארץ, הגלעד.  {ס}  כג ויקח גשור-וארם את-חות יאיר מאתם, את-קנת ואת-בנתיה--ששים עיר; כל-אלה, בני מכיר אבי-גלעד.  כד ואחר מות-חצרון, בכלב אפרתה; ואשת חצרון, אביה, ותלד לו, את-אשחור אבי תקוע.  {ס}  כה ויהיו בני-ירחמאל בכור חצרון, הבכור רם; ובונה וארן ואצם, אחיה.  כו ותהי אשה אחרת לירחמאל, ושמה עטרה; היא, אם אונם.  {ס}  כז ויהיו בני-רם, בכור ירחמאל--מעץ וימין, ועקר.  כח ויהיו בני-אונם, שמי וידע; ובני שמי, נדב ואבישור.  כט ושם אשת אבישור, אביהיל; ותלד לו, את-אחבן ואת-מוליד.  ל ובני נדב, סלד ואפים; וימת סלד, לא בנים.  לא ובני אפים, ישעי; ובני ישעי ששן, ובני ששן אחלי.  לב ובני ידע אחי שמי, יתר ויונתן; וימת יתר, לא בנים.  {ס}  לג ובני יונתן, פלת וזזא; אלה היו, בני ירחמאל.  לד ולא-היה לששן בנים, כי אם-בנות; ולששן עבד מצרי, ושמו ירחע.  לה ויתן ששן את-בתו לירחע עבדו, לאשה; ותלד לו, את-עתי.  לו ועתי הליד את-נתן, ונתן הוליד את-זבד.  לז וזבד הוליד את-אפלל, ואפלל הוליד את-עובד.  לח ועובד הוליד את-יהוא, ויהוא הליד את-עזריה.  לט ועזריה הליד את-חלץ, וחלץ הליד את-אלעשה.  מ ואלעשה הליד את-ססמי, וססמי הליד את-שלום.  מא ושלום הוליד את-יקמיה, ויקמיה הליד את-אלישמע.  {ס}  מב ובני כלב אחי ירחמאל, מישע בכרו הוא אבי-זיף, ובני מרשה, אבי חברון.  מג ובני, חברון--קרח ותפח, ורקם ושמע.  מד ושמע הוליד, את-רחם אבי ירקעם; ורקם, הוליד את-שמי.  מה ובן-שמי, מעון; ומעון, אבי בית-צור.  מו ועיפה פילגש כלב, ילדה את-חרן ואת-מוצא ואת-גזז; וחרן, הליד את-גזז.  {ס}  מז ובני, יהדי--רגם ויותם וגישן ופלט, ועיפה ושעף.  מח פילגש כלב מעכה, ילד שבר ואת-תרחנה.  מט ותלד, שעף אבי מדמנה, את-שוא אבי מכבנה, ואבי גבעא; ובת-כלב, עכסה.  {ס}  נ אלה היו בני כלב, בן-חור בכור אפרתה--שובל, אבי קרית יערים.  נא שלמא אבי בית-לחם, חרף אבי בית-גדר.  נב ויהיו בנים לשובל, אבי קרית יערים, הראה, חצי המנחות.  נג ומשפחות, קרית יערים--היתרי והפותי, והשמתי והמשרעי; מאלה, יצאו הצרעתי--והאשתאלי.  {ס}  נד בני שלמא, בית לחם ונטופתי, עטרות, בית יואב; וחצי המנחתי, הצרעי.  נה ומשפחות ספרים ישבו ישבי יעבץ, תרעתים שמעתים שוכתים; המה הקינים הבאים, מחמת אבי בית-רכב.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו