תורה נביאים וכתובים

בכתיב המסורה

לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו

מהדורת מכון ממרא (חשוון התשס"ד)


תורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
נביאים:
יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי
 
כתובים:
דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה
 
סדר הקריאות בבתי הכנסת, הורדת כל התנ"ך הזה