תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כג

א ודויד זקן, ושבע ימים; וימלך את-שלמה בנו, על-ישראל.  ב ויאסף את-כל-שרי ישראל, והכהנים והלוים.  ג ויספרו, הלוים, מבן שלשים שנה, ומעלה; ויהי מספרם לגלגלתם לגברים, שלשים ושמונה אלף.  ד מאלה, לנצח על-מלאכת בית-יהוה, עשרים וארבעה, אלף; ושטרים ושפטים, ששת אלפים.  ה וארבעת אלפים, שערים; וארבעת אלפים, מהללים ליהוה, בכלים, אשר עשיתי להלל.  {ס}  ו ויחלקם דויד, מחלקות;  {ס}  לבני לוי, לגרשון קהת ומררי.  {ס}  ז לגרשני, לעדן ושמעי.  {ס}  ח בני לעדן, הראש יחיאל וזתם ויואל--שלשה.  {ס}  ט בני שמעי, שלמות שלמית וחזיאל והרן--שלשה; אלה ראשי האבות, ללעדן.  {ס}  י ובני שמעי--יחת זינא, ויעוש ובריעה; אלה בני-שמעי, ארבעה.  יא ויהי-יחת הראש, וזיזה השני; ויעוש ובריעה, לא-הרבו בנים, ויהיו לבית אב, לפקדה אחת.  {ס}  יב בני קהת, עמרם יצהר חברון ועזיאל--ארבעה.  {ס}  יג בני עמרם, אהרן ומשה; ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא-ובניו, עד-עולם--להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו, עד-עולם.  יד ומשה, איש האלהים--בניו, יקראו על-שבט הלוי.  {ס}  טו בני משה, גרשום ואליעזר.  טז בני גרשום, שבואל הראש.  יז ויהיו בני-אליעזר, רחביה הראש; ולא-היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה.  {ס}  יח בני יצהר, שלמית הראש.  יט בני, חברון--יריהו הראש, אמריה השני, יחזיאל השלישי, ויקמעם הרביעי.  כ בני, עזיאל--מיכה הראש, וישיה השני.  כא בני מררי מחלי ומושי, בני מחלי אלעזר וקיש.  כב וימת, אלעזר, ולא-היו לו בנים, כי אם-בנות; וישאום בני-קיש, אחיהם.  כג בני מושי, מחלי ועדר וירמות--שלושה.  {ס}  כד אלה בני-לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם, במספר שמות לגלגלתם, עשה המלאכה, לעבדת בית יהוה--מבן עשרים שנה, ומעלה.  כה כי אמר דויד, הניח יהוה אלהי-ישראל לעמו; וישכן בירושלם, עד-לעולם.  כו וגם, ללוים--אין-לשאת את-המשכן ואת-כל-כליו, לעבדתו.  כז כי בדברי דויד האחרונים, המה מספר בני-לוי, מבן עשרים שנה, ולמעלה.  כח כי מעמדם ליד-בני אהרן, לעבדת בית יהוה, על-החצרות ועל-הלשכות, ועל-טהרת לכל-קדש--ומעשה, עבדת בית האלהים.  כט וללחם המערכת ולסלת למנחה, ולרקיקי המצות, ולמחבת, ולמרבכת; ולכל-משורה, ומדה.  ל ולעמד בבקר בבקר, להדות ולהלל ליהוה; וכן, לערב.  לא ולכל העלות עלות, ליהוה, לשבתות, לחדשים ולמעדים--במספר כמשפט עליהם תמיד, לפני יהוה.  לב ושמרו את-משמרת אהל-מועד, ואת משמרת הקדש, ומשמרת, בני אהרן אחיהם--לעבדת, בית יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו