תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ב

א ויספר שלמה שבעים אלף, איש סבל, ושמונים אלף איש, חצב בהר; ומנצחים עליהם, שלשת אלפים ושש מאות.  {פ}

ב וישלח שלמה, אל-חורם מלך-צר לאמר:  כאשר עשית, עם-דויד אבי, ותשלח-לו ארזים, לבנות-לו בית לשבת בו.  ג הנה אני בונה-בית לשם יהוה אלהי, להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת-סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב, לשבתות ולחדשים, ולמועדי יהוה אלהינו:  לעולם, זאת על-ישראל.  ד והבית אשר-אני בונה, גדול:  כי-גדול אלהינו, מכל-האלהים.  ה ומי יעצר-כח לבנות-לו בית, כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו; ומי אני אשר אבנה-לו בית, כי אם-להקטיר לפניו.  ו ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל, ובארגון וכרמיל ותכלת, וידע, לפתח פתוחים:  עם-החכמים, אשר עמי ביהודה ובירושלם, אשר הכין, דויד אבי.  ז ושלח-לי עצי ארזים ברושים ואלגומים, מהלבנון--כי אני ידעתי, אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון; והנה עבדי, עם-עבדיך.  ח ולהכין לי עצים, לרב:  כי הבית אשר-אני בונה, גדול והפלא.  ט והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך, כרים עשרים אלף, ושערים, כרים עשרים אלף; ויין, בתים עשרים אלף, ושמן, בתים עשרים אלף.  {ס}  י ויאמר חורם מלך-צר בכתב, וישלח אל-שלמה:  באהבת יהוה את-עמו, נתנך עליהם מלך.  יא ויאמר, חורם--ברוך יהוה אלהי ישראל, אשר עשה את-השמים ואת-הארץ:  אשר נתן לדויד המלך בן חכם, יודע שכל ובינה, אשר יבנה-בית ליהוה, ובית למלכותו.  יב ועתה, שלחתי איש-חכם יודע בינה--לחורם אבי.  יג בן-אשה מן-בנות דן, ואביו איש-צרי יודע לעשות בזהב-ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל-פתוח, ולחשב כל-מחשבת--אשר ינתן-לו, עם-חכמיך, וחכמי, אדני דויד אביך.  יד ועתה החטים והשערים השמן והיין, אשר אמר אדני--ישלח, לעבדיו.  טו ואנחנו נכרת עצים מן-הלבנון, ככל-צרכך, ונביאם לך רפסדות, על-ים יפו; ואתה תעלה אתם, ירושלם.  {פ}

טז ויספר שלמה, כל-האנשים הגירים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר, אשר ספרם דויד אביו; וימצאו, מאה וחמשים אלף, ושלשת אלפים, ושש מאות.  יז ויעש מהם שבעים אלף, סבל, ושמנים אלף, חצב בהר; ושלשת אלפים ושש מאות, מנצחים להעביד את-העם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו