בְּשֵׁם ה', אֵל עוֹלָם
(בראשית כא,לג).

אָז לֹא-אֵבוֹשׁ--בְּהַבִּיטִי, אֶל-כָּל-מִצְוֺתֶיךָ
(תהילים קיט,ו).

מִשְׁנֵה תּוֹרָה לְהָרַמְבָּ"ם

הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה לַכֹּל בִּזְמַנֵּנוּ


מהדורת מכון ממרא (תמוז התשע"ז)
לפי הנוסח של רוב כתבי היד התימניים


מבנה הספר, סדר אלף-ביתי - הקדמה, ספר המדע, ספר אהבה, ספר זמנים, ספר נשים, ספר קדושה, ספר הפלאה, ספר זרעים, ספר עבודה, ספר הקרבנות, ספר טהרה, ספר נזקים, ספר קניין, ספר משפטים, ספר שופטים
 


מַפְתֵּחַ לַהֲלָכוֹת עַל פִּי עִנְיְנֵי הַסְּפָרִים

ראש הדף, סדר אלף-ביתי
 
הקדמה
1. ספר המדעהלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, הלכות תשובה
2. ספר אהבההלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה, סדר התפילה
3. ספר זמניםהלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תענייות, הלכות מגילה וחנוכה
4. ספר נשיםהלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה
5. ספר קדושההלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, הלכות שחיטה
6. ספר הפלאההלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים
7. ספר זרעיםהלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מעשרות, הלכות מעשר שני ונטע רבעי, הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, הלכות שמיטה ויובל
8. ספר עבודההלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה
9. ספר הקרבנותהלכות קרבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה
10. ספר טהרההלכות טומאת מת, הלכות פרה אדומה, הלכות טומאת צרעת, הלכות מטמאי משכב ומושב, הלכות שאר אבות הטמאות, הלכות טומאת אוכלין, הלכות כלים, הלכות מקוות
11. ספר נזקיםהלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש
12. ספר קנייןהלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ושותפין, הלכות עבדים
13. ספר משפטיםהלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות
14. ספר שופטיםהלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, הלכות עדות, הלכות ממרים, הלכות אבל, הלכות מלכים ומלחמות


מַפְתֵּחַ לַהֲלָכוֹת עַל פִּי סֵדֶר אָלֶף-בֵּיתִי

ראש הדף, מבנה הספר
 
א - הלכות אבל (14), הלכות איסורי ביאה (5), הלכות איסורי מזבח (8), הלכות אישות (4)
ב - הלכות ביאת המקדש (8), הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין (7), הלכות בית הבחירה (8), הלכות בכורות (9), הלכות ברכות (2)
ג - הלכות גזילה ואבידה (11), הלכות גירושין (4), הלכות גניבה (11)
ד - הלכות דעות (1)
ז - הלכות זכייה ומתנה (12)
ח - הלכות חגיגה (9), הלכות חובל ומזיק (11), הלכות חמץ ומצה (3)
ט - הלכות טומאת אוכלין (10), הלכות טומאת מת (10), הלכות טומאת צרעת (10), הלכות טוען ונטען (13)
י - הלכות ייבום וחליצה (4), הלכות יסודי התורה (1)
כ - הלכות כלאיים (7), הלכות כלי המקדש והעובדים בו (8), הלכות כלים (10)
מ - הלכות מאכלות אסורות (5), הלכות מגילה וחנוכה (3), הלכות מחוסרי כפרה (9), הלכות מטמאי משכב ומושב (10), הלכות מילה (2), הלכות מכירה (12), הלכות מלווה ולווה (13), הלכות מלכים ומלחמות (14), הלכות ממרים (14), הלכות מעילה (8), הלכות מעשה הקרבנות (8), הלכות מעשר שני ונטע רבעי (7), הלכות מעשרות (7), הלכות מקוות (10), הלכות מתנות עניים (7)
נ - הלכות נדרים (6), הלכות נזירות (6), הלכות נזקי ממון (11), הלכות נחלות (13), הלכות נערה בתולה (4)
ס - הלכות סוטה (4), הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם (14)
ע - הלכות עבדים (12), הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים (1), הלכות עבודת יום הכיפורים (8), הלכות עדות (14), הלכות עירובין (3), הלכות ערכים וחרמים (6)
פ - הלכות פסולי המוקדשין (8), הלכות פרה אדומה (10)
צ - הלכות ציצית (2)
ק - הלכות קידוש החודש (3), הלכות קרבן פסח (9), הלכות קרית שמע (2)
ר - הלכות רוצח ושמירת נפש (11)
ש - הלכות שאלה ופיקדון (13), הלכות שאר אבות הטמאות (10), הלכות שבועות (6), הלכות שביתת יום טוב (3), הלכות שביתת עשור (3), הלכות שבת (3), הלכות שגגות (9), הלכות שופר וסוכה ולולב (3), הלכות שחיטה (5), הלכות שכירות (13), הלכות שכנים (12), הלכות שלוחין ושותפין (12), הלכות שמיטה ויובל (7), הלכות שקלים (3)
ת - הלכות תלמוד תורה (1), הלכות תמורה (9), הלכות תמידין ומוספין (8), הלכות תענייות (3), הלכות תפילה וברכת כוהנים (2), הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה (2), הלכות תרומות (7), הלכות תשובה (1), סדר התפילה (2)