תורה נביאים וכתובים

בכתיב המסורה מנוקד

לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו

מהדורת חשוון התשע"ח


תורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
נביאים:
יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי
 
כתובים:
דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה
 
סדר הקריאות בבתי הכנסת, הורדת כל התנ"ך המנוקד

הפיסוק כאן לפי טעמי המקרא.  בקיצור, סדר כבדות ההפסק מן הקל אל הכבד הוא:   ,   --   ;   :   .   והמקף מעין אנטי-פיסוק שעושה שתי מילים או יותר לתיבה אחת.