תורה נביאים וכתובים

לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו

מהדורת ניסן התשע"ח


הסבר של טעמי המקרא באנגלית
 
מקרא + תרגום - פרשת השבוע:
בראשית, נוח, לך-לך, ויירא, חיי שרה, תולדות, וייצא, וישלח, ויישב, מקץ, וייגש, ויחי, שמות, ואירא, בוא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר סיניי, בחוקותיי, במדבר, נשוא, בהעלותך, שלח-לך, קורח, חוקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי, דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי-תצא, כי-תבוא, ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה
 
תורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
נביאים:
יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי
 
כתובים:
דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה
 
סדר הקריאות בבתי הכנסת, הורדת כל התנ"ך הזה, תיקון קוראים