תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מג

א ועתה כה-אמר יהוה, בראך יעקב, ויצרך, ישראל:  אל-תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי-אתה.  ב כי-תעבר במים אתך-אני, ובנהרות לא ישטפוך:  כי-תלך במו-אש לא תכוה, ולהבה לא תבער-בך.  ג כי, אני יהוה אלהיך, קדוש ישראל, מושיעך; נתתי כפרך מצרים, כוש וסבא תחתיך.  ד מאשר יקרת בעיני נכבדת, ואני אהבתיך; ואתן אדם תחתיך, ולאמים תחת נפשך.  ה אל-תירא, כי אתך-אני:  ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך.  ו אמר לצפון תני, ולתימן אל-תכלאי; הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ.  ז כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתיו:  יצרתיו, אף-עשיתיו.  ח הוציא עם-עור, ועינים יש; וחרשים, ואזנים למו.  ט כל-הגוים נקבצו יחדו, ויאספו לאמים--מי בהם יגיד זאת, וראשנות ישמיענו; יתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת.  י אתם עדי נאם-יהוה, ועבדי אשר בחרתי:  למען תדעו ותאמינו לי ותבינו, כי-אני הוא--לפני לא-נוצר אל, ואחרי לא יהיה.  {ס}

יא אנכי אנכי, יהוה; ואין מבלעדי, מושיע.  יב אנכי הגדתי והושעתי, והשמעתי--ואין בכם, זר; ואתם עדי נאם-יהוה, ואני-אל.  יג גם-מיום אני הוא, ואין מידי מציל; אפעל, ומי ישיבנה.  {ס}

יד כה-אמר יהוה גאלכם, קדוש ישראל:  למענכם שלחתי בבלה, והורדתי בריחים כלם, וכשדים, באניות רנתם.  טו אני יהוה, קדושכם; בורא ישראל, מלככם.  {ס}

טז כה אמר יהוה, הנותן בים דרך, ובמים עזים, נתיבה.  יז המוציא רכב-וסוס, חיל ועזוז; יחדו ישכבו בל-יקומו, דעכו כפשתה כבו.  יח אל-תזכרו, ראשנות; וקדמניות, אל-תתבננו.  יט הנני עשה חדשה עתה תצמח, הלוא תדעוה; אף אשים במדבר דרך, בישמון נהרות.  כ תכבדני חית השדה, תנים ובנות יענה:  כי-נתתי במדבר מים, נהרות בישימן, להשקות, עמי בחירי.  כא עם-זו יצרתי לי, תהלתי יספרו.  {ס}

כב ולא-אתי קראת, יעקב:  כי-יגעת בי, ישראל.  כג לא-הביאת לי שה עלתיך, וזבחיך לא כבדתני; לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה.  כד לא-קנית לי בכסף קנה, וחלב זבחיך לא הרויתני; אך, העבדתני בחטאותיך, הוגעתני, בעונתיך.  כה אנכי אנכי הוא מחה פשעיך, למעני:  וחטאתיך, לא אזכר.  כו הזכירני, נשפטה יחד; ספר אתה, למען תצדק.  כז אביך הראשון, חטא; ומליציך, פשעו בי.  כח ואחלל, שרי קדש; ואתנה לחרם יעקב, וישראל לגדופים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו