תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק ס

א קומי אורי, כי בא אורך; וכבוד יהוה, עליך זרח.  ב כי-הנה החשך יכסה-ארץ, וערפל לאמים; ועליך יזרח יהוה, וכבודו עליך יראה.  ג והלכו גוים, לאורך; ומלכים, לנגה זרחך.  ד שאי-סביב עיניך, וראי--כלם, נקבצו באו-לך; בניך מרחוק יבאו, ובנותיך על-צד תאמנה.  ה אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך:  כי-יהפך עליך המון ים, חיל גוים יבאו לך.  ו שפעת גמלים תכסך, בכרי מדין ועיפה--כלם, משבא יבאו; זהב ולבונה ישאו, ותהלת יהוה יבשרו.  ז כל-צאן קדר יקבצו לך, אילי נביות ישרתונך; יעלו על-רצון מזבחי, ובית תפארתי אפאר.  ח מי-אלה, כעב תעופינה; וכיונים, אל-ארבתיהם.  ט כי-לי איים יקוו, ואניות תרשיש בראשנה, להביא בניך מרחוק, כספם וזהבם אתם--לשם יהוה אלהיך, ולקדוש ישראל כי פארך.  י ובנו בני-נכר חמתיך, ומלכיהם ישרתונך:  כי בקצפי הכיתיך, וברצוני רחמתיך.  יא ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה, לא יסגרו:  להביא אליך חיל גוים, ומלכיהם נהוגים.  יב כי-הגוי והממלכה אשר לא-יעבדוך, יאבדו; והגוים, חרב יחרבו.  יג כבוד הלבנון אליך יבוא, ברוש תדהר ותאשור יחדו--לפאר מקום מקדשי, ומקום רגלי אכבד.  יד והלכו אליך שחוח בני מעניך, והשתחוו על-כפות רגליך כל-מנאציך; וקראו לך עיר יהוה, ציון קדוש ישראל.  טו תחת היותך עזובה ושנואה, ואין עובר; ושמתיך לגאון עולם, משוש דור ודור.  טז וינקת חלב גוים, ושד מלכים תינקי; וידעת, כי אני יהוה מושיעך, וגאלך, אביר יעקב.  יז תחת הנחשת אביא זהב, ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחשת, ותחת האבנים ברזל; ושמתי פקדתך שלום, ונגשיך צדקה.  יח לא-ישמע עוד חמס בארצך, שד ושבר בגבוליך; וקראת ישועה חומתיך, ושעריך תהלה.  יט לא-יהיה-לך עוד השמש, לאור יומם, ולנגה, הירח לא-יאיר לך; והיה-לך יהוה לאור עולם, ואלהיך לתפארתך.  כ לא-יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף:  כי יהוה, יהיה-לך לאור עולם, ושלמו, ימי אבלך.  כא ועמך כלם צדיקים, לעולם יירשו ארץ; נצר מטעו מטעי מעשה ידי, להתפאר.  כב הקטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום; אני יהוה, בעתה אחישנה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו