תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כג

א משא, צר:  הילילו אניות תרשיש, כי-שדד מבית מבוא, מארץ כתים, נגלה-למו.  ב דמו, ישבי אי; סחר צידון עבר ים, מלאוך.  ג ובמים רבים זרע שחר, קציר יאור תבואתה; ותהי, סחר גוים.  ד בושי צידון--כי-אמר ים, מעוז הים לאמר:  לא-חלתי ולא-ילדתי, ולא גדלתי בחורים--רוממתי בתולות.  ה כאשר-שמע, למצרים, יחילו, כשמע צר.  ו עברו, תרשישה; הילילו, ישבי אי.  ז הזאת לכם, עליזה; מימי-קדם קדמתה יבלוה רגליה, מרחוק לגור.  ח מי יעץ זאת, על-צר המעטירה, אשר סחריה שרים, כנעניה נכבדי-ארץ.  ט יהוה צבאות, יעצה--לחלל גאון כל-צבי, להקל כל-נכבדי-ארץ.  י עברי ארצך, כיאר; בת-תרשיש, אין מזח עוד.  יא ידו נטה על-הים, הרגיז ממלכות; יהוה צוה אל-כנען, לשמד מעזניה.  יב ויאמר, לא-תוסיפי עוד לעלוז; המעשקה בתולת בת-צידון, כתיים כתים קומי עברי--גם-שם, לא-ינוח לך.  יג הן ארץ כשדים, זה העם לא היה--אשור, יסדה לציים; הקימו בחיניו בחוניו, עוררו ארמנותיה--שמה, למפלה.  יד הילילו, אניות תרשיש:  כי שדד, מעזכן.  {ס}

טו והיה, ביום ההוא, ונשכחת צר שבעים שנה, כימי מלך אחד; מקץ שבעים שנה, יהיה לצר, כשירת, הזונה.  טז קחי כנור סבי עיר, זונה נשכחה; היטיבי נגן הרבי-שיר, למען תזכרי.  יז והיה מקץ שבעים שנה, יפקד יהוה את-צר, ושבה, לאתננה; וזנתה את-כל-ממלכות הארץ, על-פני האדמה.  יח והיה סחרה ואתננה, קדש ליהוה--לא יאצר, ולא יחסן:  כי לישבים לפני יהוה, יהיה סחרה, לאכל לשבעה, ולמכסה עתיק.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו