תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק לו

א ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות--ויתפשם.  ב וישלח מלך-אשור את-רבשקה מלכיש ירושלמה אל-המלך חזקיהו, בחיל כבד; ויעמד, בתעלת הברכה העליונה, במסלת, שדה כובס.  ג ויצא אליו אליקים בן-חלקיהו, אשר על-הבית--ושבנא, הספר, ויואח בן-אסף, המזכיר.  ד ויאמר אליהם רבשקה, אמרו-נא אל-חזקיהו:  כה-אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הבטחון הזה, אשר בטחת.  ה אמרתי, אך-דבר-שפתים, עצה וגבורה, למלחמה; עתה על-מי בטחת, כי מרדת בי.  ו הנה בטחת על-משענת הקנה הרצוץ הזה, על-מצרים, אשר יסמך איש עליו, ובא בכפו ונקבה:  כן פרעה מלך-מצרים, לכל-הבטחים עליו.  ז וכי-תאמר אלי, אל-יהוה אלהינו בטחנו:  הלוא-הוא, אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו, ויאמר ליהודה ולירושלם, לפני המזבח הזה תשתחוו.  ח ועתה התערב נא, את-אדני המלך אשור; ואתנה לך, אלפים סוסים--אם-תוכל, לתת לך רכבים עליהם.  ט ואיך תשיב, את פני פחת אחד עבדי אדני--הקטנים; ותבטח לך על-מצרים, לרכב ולפרשים.  י ועתה המבלעדי יהוה, עליתי על-הארץ הזאת להשחיתה; יהוה אמר אלי, עלה אל-הארץ הזאת והשחיתה.  {ס}

יא ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל-רבשקה, דבר-נא אל-עבדיך ארמית--כי שמעים, אנחנו; ואל-תדבר אלינו, יהודית, באזני העם, אשר על-החומה.  יב ויאמר רבשקה, האל אדניך ואליך שלחני אדני, לדבר, את-הדברים האלה:  הלא על-האנשים, הישבים על-החומה, לאכל את-חראיהם צואתם ולשתות את-שיניהם מימי רגליהם, עמכם.  יג ויעמד, רבשקה, ויקרא בקול-גדול, יהודית; ויאמר--שמעו את-דברי המלך הגדול, מלך אשור.  יד כה אמר המלך, אל-ישא לכם חזקיהו:  כי לא-יוכל, להציל אתכם.  טו ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר, הצל יצילנו יהוה:  לא תנתן העיר הזאת, ביד מלך אשור.  טז אל-תשמעו, אל-חזקיהו;  {פ}
 
כי כה אמר המלך אשור, עשו-אתי ברכה וצאו אלי, ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי-בורו.  יז עד-באי, ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם:  ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים.  יח פן-יסית אתכם חזקיהו לאמר, יהוה יצילנו; ההצילו אלהי הגוים, איש את-ארצו, מיד, מלך אשור.  יט איה אלהי חמת, וארפד--איה, אלהי ספרוים; וכי-הצילו את-שמרון, מידי.  כ מי, בכל-אלהי הארצות האלה, אשר-הצילו את-ארצם, מידי; כי-יציל יהוה את-ירושלם, מידי.  כא ויחרישו, ולא-ענו אתו דבר:  כי-מצות המלך היא לאמר, לא תענהו.  כב ויבא אליקים בן-חלקיהו אשר-על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר, אל-חזקיהו--קרועי בגדים; ויגידו לו, את דברי רבשקה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו