תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק י

א הוי החקקים, חקקי-און; ומכתבים עמל, כתבו.  ב להטות מדין, דלים, ולגזל, משפט עניי עמי--להיות אלמנות שללם, ואת-יתומים יבזו.  ג ומה-תעשו ליום פקדה, ולשואה ממרחק תבוא:  על-מי תנוסו לעזרה, ואנה תעזבו כבודכם.  ד בלתי כרע תחת אסיר, ותחת הרוגים יפלו; בכל-זאת לא-שב אפו, ועוד ידו נטויה.  {פ}

ה הוי אשור, שבט אפי; ומטה-הוא בידם, זעמי.  ו בגוי חנף אשלחנו, ועל-עם עברתי אצונו--לשלל שלל ולבז בז, ולשימו ולשומו מרמס כחמר חוצות.  ז והוא לא-כן ידמה, ולבבו לא-כן יחשב:  כי להשמיד בלבבו, ולהכרית גוים לא מעט.  ח כי, יאמר:  הלא שרי יחדו, מלכים.  ט הלא ככרכמיש, כלנו:  אם-לא כארפד חמת, אם-לא כדמשק שמרון.  י כאשר מצאה ידי, לממלכת האליל; ופסיליהם, מירושלם ומשמרון.  יא הלא, כאשר עשיתי לשמרון--ולאליליה:  כן אעשה לירושלם, ולעצביה.  {פ}

יב והיה, כי-יבצע אדני את-כל-מעשהו, בהר ציון, ובירושלם--אפקד, על-פרי-גדל לבב מלך-אשור, ועל-תפארת, רום עיניו.  יג כי אמר, בכח ידי עשיתי, ובחכמתי, כי נבנותי; ואסיר גבולת עמים, ועתידתיהם ועתודתיהם שושתי, ואוריד כאביר, יושבים.  יד ותמצא כקן ידי, לחיל העמים, וכאסף ביצים עזבות, כל-הארץ אני אספתי; ולא היה נדד כנף, ופצה פה ומצפצף.  טו היתפאר, הגרזן, על, החצב בו:  אם-יתגדל המשור, על-מניפו, כהניף שבט ואת-מרימיו, כהרים מטה לא-עץ.  {פ}

טז לכן ישלח האדון יהוה צבאות, במשמניו--רזון; ותחת כבדו יקד יקד, כיקוד אש.  יז והיה אור-ישראל לאש, וקדושו ללהבה; ובערה, ואכלה שיתו ושמירו--ביום אחד.  יח וכבוד יערו וכרמלו, מנפש ועד-בשר יכלה; והיה, כמסס נסס.  יט ושאר עץ יערו, מספר יהיו; ונער, יכתבם.  {ס}

כ והיה ביום ההוא, לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב, להשען, על-מכהו; ונשען, על-יהוה קדוש ישראל--באמת.  כא שאר ישוב, שאר יעקב--אל-אל, גבור.  כב כי אם-יהיה עמך ישראל, כחול הים--שאר, ישוב בו; כליון חרוץ, שוטף צדקה.  כג כי כלה, ונחרצה--אדני יהוה צבאות, עשה בקרב כל-הארץ.  {פ}

כד לכן, כה-אמר אדני יהוה צבאות, אל-תירא עמי ישב ציון, מאשור; בשבט יככה, ומטהו ישא-עליך בדרך מצרים.  כה כי-עוד, מעט מזער, וכלה זעם, ואפי על-תבליתם.  כו ועורר עליו יהוה צבאות, שוט, כמכת מדין, בצור עורב; ומטהו, על-הים, ונשאו, בדרך מצרים.  כז והיה ביום ההוא, יסור סבלו מעל שכמך, ועלו, מעל צוארך; וחבל על, מפני-שמן.  כח בא על-עית, עבר במגרון; למכמש, יפקיד כליו.  כט עברו, מעברה, גבע, מלון לנו; חרדה, הרמה--גבעת שאול, נסה.  ל צהלי קולך, בת-גלים; הקשיבי לישה, עניה ענתות.  לא נדדה, מדמנה; ישבי הגבים, העיזו.  לב עוד היום, בנב לעמד; ינפף ידו הר בית- בת- ציון, גבעת ירושלם.  {פ}

לג הנה האדון יהוה צבאות, מסעף פארה במערצה; ורמי הקומה גדועים, והגבהים ישפלו.  לד ונקף סבכי היער, בברזל; והלבנון, באדיר יפול.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו