תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק לד

א קרבו גוים לשמע, ולאמים הקשיבו; תשמע הארץ ומלאה, תבל וכל-צאצאיה.  ב כי קצף ליהוה על-כל-הגוים, וחמה על-כל-צבאם; החרימם, נתנם לטבח.  ג וחלליהם ישלכו, ופגריהם יעלה באשם; ונמסו הרים, מדמם.  ד ונמקו כל-צבא השמים, ונגלו כספר השמים; וכל-צבאם יבול--כנבל עלה מגפן, וכנבלת מתאנה.  ה כי-רותה בשמים, חרבי; הנה על-אדום תרד, ועל-עם חרמי למשפט.  ו חרב ליהוה מלאה דם, הדשנה מחלב, מדם כרים ועתודים, מחלב כליות אילים:  כי זבח ליהוה בבצרה, וטבח גדול בארץ אדום.  ז וירדו ראמים עמם, ופרים עם-אבירים; ורותה ארצם מדם, ועפרם מחלב ידשן.  ח כי יום נקם, ליהוה--שנת שלומים, לריב ציון.  ט ונהפכו נחליה לזפת, ועפרה לגפרית; והיתה ארצה, לזפת בערה.  י לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה עשנה; מדור לדור, תחרב--לנצח נצחים, אין עבר בה.  יא וירשוה קאת וקפוד, וינשוף וערב ישכנו-בה; ונטה עליה קו-תהו, ואבני-בהו.  יב חריה ואין-שם, מלוכה יקראו; וכל-שריה, יהיו אפס.  יג ועלתה ארמנתיה סירים, קמוש וחוח במבצריה; והיתה נוה תנים, חציר לבנות יענה.  יד ופגשו ציים את-איים, ושעיר על-רעהו יקרא; אך-שם הרגיעה לילית, ומצאה לה מנוח.  טו שמה קננה קפוז ותמלט, ובקעה ודגרה בצלה; אך-שם נקבצו דיות, אשה רעותה.  טז דרשו מעל-ספר יהוה, וקראו--אחת מהנה לא נעדרה, אשה רעותה לא פקדו:  כי-פי הוא צוה, ורוחו הוא קבצן.  יז והוא-הפיל להן גורל, וידו חלקתה להם בקו; עד-עולם, יירשוה--לדור ודור, ישכנו-בה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו