תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק נה

א הוי כל-צמא לכו למים, ואשר אין-לו כסף; לכו שברו, ואכלו, ולכו שברו בלוא-כסף ובלוא מחיר, יין וחלב.  ב למה תשקלו-כסף בלוא-לחם, ויגיעכם בלוא לשבעה; שמעו שמוע אלי ואכלו-טוב, ותתענג בדשן נפשכם.  ג הטו אזנכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם; ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים.  ד הן עד לאומים, נתתיו; נגיד ומצוה, לאמים.  ה הן גוי לא-תדע תקרא, וגוי לא-ידעוך אליך ירוצו--למען יהוה אלהיך, ולקדוש ישראל כי פארך.  {ס}

ו דרשו יהוה, בהמצאו; קראהו, בהיותו קרוב.  ז יעזב רשע דרכו, ואיש און מחשבתיו; וישב אל-יהוה וירחמהו, ואל-אלהינו כי-ירבה לסלוח.  ח כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי--נאם, יהוה.  ט כי-גבהו שמים, מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבתי ממחשבתיכם.  י כי כאשר ירד הגשם והשלג מן-השמים, ושמה לא ישוב--כי אם-הרוה את-הארץ, והולידה והצמיחה; ונתן זרע לזרע, ולחם לאכל.  יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא-ישוב אלי ריקם:  כי אם-עשה את-אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו.  יב כי-בשמחה תצאו, ובשלום תובלון; ההרים והגבעות, יפצחו לפניכם רנה, וכל-עצי השדה, ימחאו-כף.  יג תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת ותחת הסרפד יעלה הדס; והיה ליהוה לשם, לאות עולם לא יכרת.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו