תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מח

א שמעו-זאת בית-יעקב, הנקראים בשם ישראל, וממי יהודה, יצאו; הנשבעים בשם יהוה, ובאלהי ישראל יזכירו--לא באמת, ולא בצדקה.  ב כי-מעיר הקדש נקראו, ועל-אלהי ישראל נסמכו:  יהוה צבאות, שמו.  {ס}

ג הראשנות מאז הגדתי, ומפי יצאו ואשמיעם; פתאם עשיתי, ותבאנה.  ד מדעתי, כי קשה אתה; וגיד ברזל ערפך, ומצחך נחושה.  ה ואגיד לך מאז, בטרם תבוא השמעתיך--פן-תאמר עצבי עשם, ופסלי ונסכי צום.  ו שמעת חזה כלה, ואתם הלוא תגידו:  השמעתיך חדשות מעתה, ונצרות ולא ידעתם.  ז עתה נבראו ולא מאז, ולפני-יום ולא שמעתם--פן-תאמר, הנה ידעתין.  ח גם לא-שמעת, גם לא ידעת--גם, מאז לא-פתחה אזנך:  כי ידעתי בגוד תבגוד, ופשע מבטן קרא לך.  ט למען שמי אאריך אפי, ותהלתי אחטם-לך--לבלתי, הכריתך.  י הנה צרפתיך, ולא בכסף; בחרתיך, בכור עני.  יא למעני למעני אעשה, כי איך יחל; וכבודי, לאחר לא-אתן.  {פ}

יב שמע אלי יעקב, וישראל מקראי:  אני-הוא אני ראשון, אף אני אחרון.  יג אף-ידי יסדה ארץ, וימיני טפחה שמים; קרא אני אליהם, יעמדו יחדו.  יד הקבצו כלכם ושמעו, מי בהם הגיד את-אלה; יהוה אהבו--יעשה חפצו בבבל, וזרעו כשדים.  טו אני אני דברתי, אף-קראתיו; הבאתיו, והצליח דרכו.  טז קרבו אלי שמעו-זאת, לא מראש בסתר דברתי--מעת היותה, שם אני; ועתה, אדני יהוה שלחני--ורוחו.  {פ}

יז כה-אמר יהוה גאלך, קדוש ישראל:  אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך.  יח לוא הקשבת, למצותי; ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים.  יט ויהי כחול זרעך, וצאצאי מעיך כמעתיו; לא-יכרת ולא-ישמד שמו, מלפני.  {ס}

כ צאו מבבל, ברחו מכשדים, בקול רנה הגידו השמיעו זאת, הוציאוה עד-קצה הארץ; אמרו, גאל יהוה עבדו יעקב.  כא ולא צמאו, בחרבות הוליכם--מים מצור, הזיל למו; ויבקע-צור--ויזבו, מים.  כב אין שלום, אמר יהוה לרשעים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו