תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כח

א הוי, עטרת גאות שכרי אפרים, וציץ נבל, צבי תפארתו--אשר על-ראש גיא-שמנים, הלומי יין.  ב הנה חזק ואמץ לאדני, כזרם ברד שער קטב; כזרם מים כבירים שטפים, הניח לארץ--ביד.  ג ברגלים, תרמסנה; עטרת גאות, שכורי אפרים.  ד והיתה ציצת נבל, צבי תפארתו, אשר על-ראש, גיא שמנים--כבכורה, בטרם קיץ, אשר יראה הראה אותה, בעודה בכפו יבלענה.  {ס}

ה ביום ההוא, יהיה יהוה צבאות, לעטרת צבי, ולצפירת תפארה--לשאר, עמו.  ו ולרוח, משפט--ליושב, על-המשפט, ולגבורה, משיבי מלחמה שערה.  {ס}

ז וגם-אלה ביין שגו, ובשכר תעו:  כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן-היין, תעו מן-השכר, שגו בראה, פקו פליליה.  ח כי כל-שלחנות, מלאו קיא צאה, בלי, מקום.  {פ}

ט את-מי יורה דעה, ואת-מי יבין שמועה--גמולי, מחלב, עתיקי, משדים.  י כי צו לצו צו לצו, קו לקו קו לקו--זעיר שם, זעיר שם.  יא כי בלעגי שפה, ובלשון אחרת, ידבר, אל-העם הזה.  יב אשר אמר אליהם, זאת המנוחה הניחו לעיף, וזאת, המרגעה; ולא אבוא, שמוע.  יג והיה להם דבר-יהוה, צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו, זעיר שם, זעיר שם--למען ילכו וכשלו אחור, ונשברו, ונוקשו, ונלכדו.  {פ}

יד לכן שמעו דבר-יהוה, אנשי לצון--משלי העם הזה, אשר בירושלם.  טו כי אמרתם, כרתנו ברית את-מות, ועם-שאול, עשינו חזה; שיט שוט שוטף כי-עבר יעבר לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו.  {פ}

טז לכן, כה אמר אדני יהוה, הנני יסד בציון, אבן; אבן בחן פנת יקרת, מוסד מוסד--המאמין, לא יחיש.  יז ושמתי משפט לקו, וצדקה למשקלת; ויעה ברד מחסה כזב, וסתר מים ישטפו.  {ס}

יח וכפר בריתכם את-מות, וחזותכם את-שאול לא תקום; שוט שוטף כי יעבר, והייתם לו למרמס.  יט מדי עברו יקח אתכם, כי-בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה; והיה רק-זועה, הבין שמועה.  כ כי-קצר המצע, מהשתרע; והמסכה צרה, כהתכנס.  כא כי כהר-פרצים יקום יהוה, כעמק בגבעון ירגז--לעשות מעשהו, זר מעשהו, ולעבד עבדתו, נכריה עבדתו.  כב ועתה, אל-תתלוצצו, פן-יחזקו, מוסריכם:  כי-כלה ונחרצה שמעתי, מאת אדני יהוה צבאות--על-כל-הארץ.  {פ}

כג האזינו ושמעו, קולי; הקשיבו ושמעו, אמרתי.  כד הכל היום, יחרש החרש לזרע; יפתח וישדד, אדמתו.  כה הלוא אם-שוה פניה, והפיץ קצח וכמן יזרק; ושם חטה שורה ושערה נסמן, וכסמת גבלתו.  כו ויסרו למשפט, אלהיו יורנו.  כז כי לא בחרוץ, יודש קצח, ואופן עגלה, על-כמן יוסב:  כי במטה יחבט קצח, וכמן בשבט.  כח לחם יודק, כי לא לנצח אדוש ידושנו; והמם גלגל עגלתו ופרשיו, לא ידקנו.  כט גם-זאת, מעם יהוה צבאות יצאה:  הפלא עצה, הגדיל תושיה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו