תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק יז

א משא, דמשק:  הנה דמשק מוסר מעיר, והיתה מעי מפלה.  ב עזבות, ערי ערער; לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מחריד.  ג ונשבת מבצר מאפרים, וממלכה מדמשק ושאר ארם; ככבוד בני-ישראל יהיו, נאם יהוה צבאות.  {פ}

ד והיה ביום ההוא, ידל כבוד יעקב; ומשמן בשרו, ירזה.  ה והיה, כאסף קציר קמה, וזרעו, שבלים יקצור; והיה כמלקט שבלים, בעמק רפאים.  ו ונשאר-בו עוללת כנקף זית, שנים שלשה גרגרים בראש אמיר; ארבעה חמשה, בסעפיה פריה--נאם-יהוה, אלהי ישראל.  ז ביום ההוא, ישעה האדם על-עשהו; ועיניו, אל-קדוש ישראל תראינה.  ח ולא ישעה, אל-המזבחות מעשה ידיו; ואשר עשו אצבעתיו לא יראה, והאשרים והחמנים.  {ס}

ט ביום ההוא יהיו ערי מעוזו, כעזובת החרש והאמיר, אשר עזבו, מפני בני ישראל; והיתה, שממה.  י כי שכחת אלהי ישעך, וצור מעזך לא זכרת; על-כן, תטעי נטעי נעמנים, וזמרת זר, תזרענו.  יא ביום נטעך תשגשגי, ובבקר זרעך תפריחי; נד קציר ביום נחלה, וכאב אנוש.  {ס}

יב הוי, המון עמים רבים, כהמות ימים, יהמיון; ושאון לאמים, כשאון מים כבירים ישאון.  יג לאמים, כשאון מים רבים ישאון, וגער בו, ונס ממרחק; ורדף, כמץ הרים לפני-רוח, וכגלגל, לפני סופה.  יד לעת ערב והנה בלהה, בטרם בקר איננו; זה חלק שוסינו, וגורל לבזזינו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו